Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP) dự kiến phát hành gần 4 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 30%

Ngày 09/08 tới đây CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (mã chứng khoán SPP) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tổng tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới). Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 39 tỷ đồng.

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành gần 2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và 2016 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 20 tỷ đồng. Trong đó, trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 5% và năm 2016 là 10%. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phân phối năm 2016. Theo BCTC đã kiểm toán tính đến 31/12/2016 số tiền này là 45,4 tỷ đồng.

Phát hành cổ phiếu thưởng

Bên cạnh đó, công ty dự kiến phát hành gần 2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ thặng dư cổ phần theo BCTC đã kiểm toán năm 2016, tương ứng số tiền 81,5 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số cổ phiếu công ty phát hành trong đợt này là 4 triệu cổ phiếu. Sau phát hành, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng lên gần 156 tỷ đồng.

Năm 2016, doanh thu thuần của công ty là 913 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu về là 20, 6 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2015.

Năm 2017, công ty đặt mục tiêu doanh thu là 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 27,5 tỷ đồng. Tính đến hết quý 2 năm 2017, doanh thu qua bán hàng và dịch vụ của công ty là 498 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thu về 5,6 tỷ đồng, như vậy công ty đã hoàn thành 49,8 % kế hoạch doanh thu và 20% kế hoạch năm 2017.

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu SPP ghi nhận mức tăng tốt khoảng 29%. Trên thị trường, giá cổ phiếu này đang giao dịch quanh vùng giá 26.400 đồng/cp.


Diễn biến gioa dịch cổ phiếu SPP trong 6 tháng gần đây.

Diễn biến gioa dịch cổ phiếu SPP trong 6 tháng gần đây.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here