Cổ đông lớn Lê Quốc Hưng bán một nửa số cổ phiếu KSB trước thềm chia cổ tức 12%

HĐQT của CTCP Khoáng sản Bình Dương (mã chứng khoán: KSB) vừa thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về đề nghị của CTCP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (mã: DRH). Theo đó, DRH đề nghị được nhận chuyển nhượng cổ phiếu KSB để tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 25% vốn điều lệ và đến mức tối đa mà không phải chào mua công khai.

Hiện tại, DRH đang sở hữu 22,34% vốn điều lệ của KSB.

HĐQT ủy quyền cho ông Phan Tấn Đạt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc quyết định thời điểm, nội dung hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản và các thủ tục pháp lý có liên quan.

HĐQT của KSB cũng thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2016 với tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 7%.

Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 9/2017.

Trước khi việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 12% nói trên diễn ra thì cổ đông lớn Lê Quốc Hưng đã bán ra gần một nửa số cổ phiếu sở hữu. Cụ thể, ông Hưng đã bán 2,28 triệu cổ phiếu KSB từ ngày 27/07/2017 – 31/07/2017 và giảm khối lượng nắm giữ xuống còn 2,15 triệu cổ phiếu tương đương 4,59% vốn điều lệ của KSB. Theo đó, ông Hưng không còn là cổ đông lớn của KSB.

Ông Lê Quốc Hưng trở thành cổ đông lớn của KSB từ ngày 08/03/2017. Sau khi nhận thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 1:1, ông Hưng vẫn tiếp tục mua thêm KSB trong thời gian sau đó.

Cổ phiếu KSB đã đạt đến mức đỉnh tại 58.000 đồng trước khi cổ đông lớn này thoái vốn. Có thể giao dịch của ông Hưng được thực hiện qua thỏa thuận khi vào ngày 27/07 và 31/07, KSB được thỏa thuận lần lượt là 1.448.000 cổ phiếu và 1.290.000 cổ phiếu (tổng 2,738 triệu đơn vị) tương ứng mức giá 52.350 đồng và 49.800 đồng.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here