Hoàn tất chào mua công khai, Thái Hưng đã nắm giữ 65,2% vốn của Thép Việt Ý

CTCP Thương mại Thái Hưng vừa gửi báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu VIS của CTCP Thép Việt Ý.

Theo đó, hết thời gian dự kiến từ 15/5 đến 15/6/2017, Thái Hưng đã mua được 6.999.990 cổ phiếu VIS trong tổng số 7 triệu cổ phiếu dự kiến chào mua.

Sau khi hoàn tất việc chào mua công khai, Thái Hưng đã nâng lượng cổ phiếu VIS đang nắm giữ từ gần 25,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 50,98%) lên gần 32,1 triệu cổ phiếu tương ứng 65,2% vốn Visco.

Theo thông báo trước đó, giá chào mua công khai cổ phiếu VIS của Thái Hưng dự kiến là 25.000 đồng/cổ phiếu. Giá mua vào bình quân chưa được Thái Hưng công bố.

Ngày 30/6 vừa qua Thép Việt Ý đã chốt danh sách cổ đông nhằm phát hành khoảng 24,61 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 2:1. Số tiền thu được từ việc phát hành nếu thành công toàn bộ sẽ là 370 tỷ đồng sẽ được công ty sử dụng để đầu tư cho dự án Đầu tư mở rộng nhà máy thép Việt Ý.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here