KSB chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền và lấy ý kiến về việc DRH nâng tỷ lệ sở hữu mà không cần chào mua công khai

image

Ngày 24/8 tới đây CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã chứng khoán KSB) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2016, tạm ứng cổ tức năm 2017 và tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trả cổ tức bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện 12% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán vào 20/9/2017. Trong đó trả cổ tức còn lại năm 2016 tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức năm 2017 tỷ lệ 7%.

Khoáng sản Bình Dương đã có báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 với doanh thu đạt 517,5 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 144 tỷ đồng, tăng 40% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2017, KSB trình kế hoạch doanh thu 1.025 tỷ đồng, tăng 18% so với kết quả năm trước và LNST 240 tỷ đồng, tăng 7%. Cổ tức dự kiến 25%.

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngoài ra Khoáng sản Bình Dương cũng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đồng ý cho CTCP Đầu tư Căn Nhà mơ Ước (DRH) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu KSB để tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 25% vốn điều lệ và đến mức tối đa mà không phải chào mua công khai.

Hiện tại, DRH đang sở hữu 22,34% vốn điều lệ của KSB.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here