Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

image

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Ngày 17/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/9/2017.

CTCP Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Ngày 3/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức nă 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/8/2017.

CTCP Thuốc khử trùng Việt Nam (VFG): Ngày 4/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/8/2017.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT – UpCOM): Ngày 31/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 16/8/2017.

CTCP Thủy điện Sê san 4 (S4A): Ngày 7/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/8/2017.

CTCP Chế tạo máy Dzĩ An (DZM): Ngày 2/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2014 và 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 16/8/2017.

CTCP Dịch vụ Sonadezi (SDV – UpCOM): Ngày 3/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 21/8/2017.

CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận (BMD – UpCOM): Ngày 7/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức 8 tháng /năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 31/8/2017.

CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (MVC – UpCOM): Ngày 2/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 15/8/2017.

CTCP Dịch vụ ô tô số 8 (VT8 – UpCOM): Ngày 3/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 18/8/2017.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here