Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

image

CTCP Đầu tư Xây dựng điện Vneco 9 (VE9): Ngày 30/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/9/2017.

CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT): Ngày 22/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lẹ 40% (01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian thanh toán 14/9/2017.

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL): Ngày 25/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 6/9/2017.

CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIH): Ngày 15/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/10/2017.

CTCP Hoàng Hà (HHG): Ngày 30/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 28/9/2017.

CTCP Cao su Đắk Lắk (DRI): Ngày 29/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 11/9/2017.

CTCP Giống cây trồng Trung Ương (NSC): Ngày 28/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 26/9/2017.

CTCP Cảng Nghệ Tĩnh (NAP – UpCOM): Ngày 25/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 7,8% (01 cổ phiếu nhận 780 đồng). Thời gian thanh toán 6/9/2017.

CTCP bê tông ly tâm An Giang (ACE – UpCOM): Ngày 28/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 21/9/2017.

CTCP Vật tư Hậu Giang (HAM – UpCOM): Ngày 23/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 7/9/2017.

CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN – UpCOM): Ngày 18/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức 2 tháng cuối năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 1,97% (01 cổ phiếu nhận 197 đồng). Thời gian thanh toán 5/9/2017.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here