Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp

image

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BID): Ngày 10/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 25/8/2017.

CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (AAA): Ngày 15/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 15/9/2017.

CTCP Bao bì Biên Hòa (SVI): Ngày 11/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 23/8/2017.

CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Củ Chi (CCI): Ngày 11/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 28/8/2017.

CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP): Ngày 21/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 14% (trong đó cổ tức đợt 2/2016 tỷ lệ 7% và cổ tức đợt 1/2017 tỷ lệ 7%). Thời gian thanh toán 14/9/2017.

CTCP Xây dựng số 5 (CI5 – UpCOM): Ngày 10/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 25/8/2017.

CTCP Mai Linh Miền Trung (MNC): Ngày 18/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 8/9/2017.

CTCP Tư vấn đầu tư Idico (INC): Ngày 18/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 11/9/2017.

CTCP Thương mại Phú Nhuận (PNG – UpCOM): ngày 15/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bổ sung năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 18/9/2017.

CTCP Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh (TTV – UpCOM): Ngày 8/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10,1% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/8/2017.

CTCP Dệt may 29/3 (HCB – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 25/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 4/10/2017.

Tổng CTCP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VVN – UpCOM): Ngày 15/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 15/9/2017.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here