Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tài 17 đơn vị

image

CTCP Chứng khoán MB (MBS): Ngày 25/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời kì thanh toán 25/9/2017.

CTCP Thủy điện Điện lực 3 (DRL): Ngày 23/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời kì tính sổ 11/9/2017.

CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS): Ngày 6/9 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt một năm tài chính 2016 – 2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời kì thanh toán 21/9/2017. Đồng thời Mía đường Lam Sơn cũng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017 – 2018.

CTCP Vận chuyên chở Hà Tiên (HTV): Ngày 27/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian tính sổ 27/10/2017.

CTCP Dịch vụ Phú Nhuận (MSC): Ngày 29/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt một/2017 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian tính sổ 13/9/2017.

CTCP Viglacera Tiên Sơn (VIT): Ngày 24/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời kì tính sổ 21/9/2017. Song song Viglacera Tiên Sơn cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 30%.

CTCP Thương mại Cà Mau (AMV): Ngày 28/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 29/9/2017.

CTCP Thương mại SMC (SMC): Ngày 29/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt một/2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 13/9/2017.

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC): Ngày 29/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian tính sổ 14/9/2017.

Tổng doanh nghiệp Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOC – UpCOM): Ngày 31/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/10/2017.

CTCP lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (TUG – UpCOM): Ngày 22/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận một.000 đồng). Thời kì thanh toán 12/9/2017.

CTCP Xuất du nhập Thủy sản Hà Nội (SPH – UpCOM): Ngày 29/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5,5% (01 cổ phiếu nhận 550 đồng). Thời kì thanh toán 12/9/2017.

CTCP Quản lý hầm đường bộ Hải Vân (HHV – UpCOM): Ngày 18/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5,73% (01 cổ phiếu nhận 573 đồng). Thời gian thanh toán 21/9/2017. Đồng thời HHV cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về việc phê chuẩn Nghị quyết ĐHCĐ về việc bổ sung chức danh Chủ toạ HĐQT cũng là người đại diện theo luật pháp và sửa đổi điều lệ doanh nghiệp.

CTCP Bê tông ly tâm Thủ Đức (BTD – UpCOM): Ngày 21/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời kì thanh toán 31/8/2017.

Tổng Công ty Tham vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP (VGV – UpcOM): Ngày 28/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức thời đoạn từ 7/10 đến 31/12/2016 tỷ lệ 1,025% (01 cổ phiếu nhận 102,5 đồng). Thời kì tính sổ 13/9/2017.

CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW – UpCOM): Ngày 31/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền tỷ lệ 2,46% (01 cổ phiếu nhận 246 đồng). Thời gian thanh toán 15/9/2017.

CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng (DCI – UpCOM): Ngày 25/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian tính sổ 12/9/2017.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here