PIV tính phát hành gần 825 nghìn cp trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:5

CTCP PIV (mã chứng khoán PIV) vừa thông qua phương án phát hành gần 825 nghìn cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 1:0,05 (cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền nhận cổ tức, 100 quyền được nhận thêm 5 cổ phiếu). Thời gian phát hành dự kiến trong quý 2, 3/2017.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán năm 2016. Tính đến 31/12/2016 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty còn 12,2 tỷ đồng.

Năm 2017, công ty đặt mục tiêu doanh thu là 500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 20 tỷ đồng, dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Tính đến hết quý 2/ 2017, doanh thu của công ty là 275,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4 tỷ đồng. Như vậy công ty đã hoàn thành 55% mục tiêu doanh thu và 0,2% mục tiêu về lợi nhuận trong năm nay.

Từ đầu năm đến nay giá cổ phiếu PIV tăng mạnh gần 4 lần từ mức giá 7.700 đồng/cp lên 28.500 đồng/cp.


Diễn biến giá cổ phiếu PIV trong 6 tháng gần đây.

Diễn biến giá cổ phiếu PIV trong 6 tháng gần đây.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here