Tập đoàn Tiến Bộ (TTB) lấy ý kiến cổ đông chuyển niêm yết từ HNX sang HoSE

image

Ngày 4/8 tới đây CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (mã chứng khoán TTB) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2015, 2016 bằng cổ phiếu và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trả cổ tức năm 2015 và 2016 bằng cổ phiếu

Tổng tỷ lệ phát hành 200:20 (cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới). Trong đó trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 200:7 và trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 200:13.

Như vậy Tập đoàn Tiến Bộ sẽ phát hành khoảng 3,87 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá 38,7 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2015, 2016. Dự kiến sau phát hành Tập đoàn Tiến Bộ sẽ nâng vốn điều lệ lên 425,7 tỷ đồng.

Chuyển sàn niêm yết sang HoSE

Tập đoàn Tiến Bộ cũng sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung nhằm thông qua chủ trương chuyển niêm yết cổ phiếu TTB của Tập đoàn Tiến Bộ từ Sở GDCK Hà Hội sang niêm yết trên Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh.

Chủ trương chuyển sàn niêm yết đã được công ty nhắc đến từ dầu năm 2016 nhưng nay mới thực hiện.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here