Thiếu biên chế cho 600 Phó Chủ tịch xã trẻ

Hiểu phong tục tập quán, hiểu đời sống đồng bào, cầm tay chỉ việc giúp bà con phát triển kinh tế là những việc mà các Phó Chủ tịch xã bắt buộc phải học trong 5 năm qua.

Trong số 580 đội viên dự án về các xã nghèo, hơn 90% được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhiều Phó Chủ tịch xã không được bố trí công việc hoặc phải làm các công việc không đúng năng lực.

Bộ Nội vụ hiện đang đề nghị Thủ tướng cho phép bổ sung cho 9 tỉnh 148 suất biên chế để đảm bảo những Phó Chủ tịch xã đã hoàn thành nhiệm vụ nếu có nhu cầu sẽ tiếp tục được giữ lại địa phương.

image

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here