TM-DV Bến Thành (BTT) trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 39,5%

image

Ngày 15/08/2017 tới đây CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (mã chứng khoán BTT) sẽ chốt danh sách cổ đông tiến hành trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tổng tỷ lệ 39,5%.

Trả cổ tức bằng tiền

Cụ thể, công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2016 tỷ lệ 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 tỷ lệ 8%. Như vậy, công ty sẽ chi khoảng 19 tỷ đồng cho việc trả cổ tức lần này. Ngày thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2016 là 6/10/2017 và ngày thanh toán đợt 1 năm 2017 là 15/12/2017.

Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Bên cạnh đó công ty cũng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ thực hiện là 200:43 (cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu được nhận 43 cổ phiếu mới). Như vậy, trong đợt này BTT phát hành gần 2,3 triệu cổ phiếu. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 23 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ nguồn thặng dư cổ phần. Theo BCTC tính đến ngày 31/12/2016 nguồn thặng dư cổ phần của BTT còn 109 tỷ đồng.

Sau phát hành cổ phiếu vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng lên gần 129 tỷ đồng.

Năm 2016, doanh thu thuần của BTT là 365,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng giảm 18% so với năm trước.

Quý 1/2017, doanh thu thuần của công ty là 94 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là gần 7,9 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước đó.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here