Cổ đông Điện lực Khánh Hòa (KHP) "mừng hụt": Sắp đến ngày nhận cổ tức bỗng nhận tin bị hủy

16/06/2021 20:01

Điện lực Khánh Hòa đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền, và đang triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

CTCP Điện lực Khánh Hòa (mã chứng khoán KHP) vừa thông báo về việc tạm dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Cụ thể, trước đó Điện lực Khánh Hòa công bố thông tin chốt danh sách cổ đông vào ngày 1/6/2021 để trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ thanh toán 2,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 250 đồng. Như vậy Điện lực Khánh Hòa sẽ dành hơn 14 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Cùng với đó ngày 11/5/2021 Điện lực Khánh Hòa ra Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 2,5%. Công ty cũng đã hoàn thành các thủ tục, gửi đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức lên UBCKNN và đã thực hiện công bố thông tin.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh quý 1/2021 không khả quan. BCTC ghi nhận doanh thu quý 1 giảm 12,3% so với cùng kỳ, còn gần 934 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí vốn cao hơn doanh thu, dẫn đến số lỗ gộp hơn 34 tỷ đồng. Cộng với các chi phí khác, quý 1/2021 Điện lực Khánh Hòa lỗ 76,7 tỷ đồng. Kết quả này làm tổng LNST lũy kế chưa phân phối đến 30/1/2021 giảm xuống còn gần 11,4 tỷ đồng – không đủ nguồn tiền mặt để chi trả cổ tức cho cổ đông đã chốt danh sách ngày 1/6/2021 vừa qua. Do vậy Điện lực Khánh Hòa thực hiện thủ tục hủy thông báo về ngày cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền, chờ khi công ty đủ nguồn tiền sẽ thông báo sau.

Đối với việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, theo quy định, chậm nhất 45 ngày sau ngày nhận được thông báo của UBCKNN, công ty phải hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu và chốt ngày đăng ký cuối cùng (trước 9/7/2021). Tuy nhiên, Điện lực Khánh Hòa cho biết, cần phải thanh toán cổ tức bằng tiền trước, sau đó mới thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu, nếu không công ty sẽ gặp khó khi nếu trả cổ tức bằng tiền sau, khi đó vốn điều lệ của công ty đã thay đổi, công ty phải lấy ý kiến cổ đông lại về việc thay đổi tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền.

Do vậy, để đảm bảo thực hiện được việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt trước hoặc cùng lúc với phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thì Điện lực Khánh Hòa sẽ thực hiện việc tạm dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chờ đủ nguồn tiền thực hiện trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông trước rồi mới triển khai phát hành cổ phiếu sau.


Thái Mạnh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bạn đang đọc bài viết "Cổ đông Điện lực Khánh Hòa (KHP) "mừng hụt": Sắp đến ngày nhận cổ tức bỗng nhận tin bị hủy" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)