Công ty của bầu Đức thu về hơn 1.000 tỷ nhờ bán trái cây

11/03/2021 10:31

Mảng trái cây đóng góp hơn 2/3 tổng doanh thu năm 2020 của CTCP Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi bầu Đức.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2020.

Riêng quý IV/2020, HAGL doanh thu bán hàng đạt 914 tỷ tăng 318 tỷ so với cùng kỳ. Doanh thu tăng là do doanh thu bán trái cây tăng 212 tỷ đồng, doanh thu bán heo tăng 121 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ khác tăng 56 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quý này, doanh thu bán mủ cao su giảm 49 tỷ, doanh thu cung cấp dịch vụ khác tăng 56 tỷ.

Trong quý IV/2020, HAGL đạt doanh thu thuần gần 608 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh khiến Công ty ghi nhận lợi nhuận gộp lỗ gần 201 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 39 tỷ đồng. 

Cũng trong kỳ này, công ty ghi nhận doanh thu tài chính đạt 784 tỷ đồng là do lãi từ thanh lý khoản đầu tư. Trong đó, chi phí tài chính giảm 497 tỷ đồng so với cùng kỳ, chi phí bán hàng 65 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 920 tỷ đồng, lãi trong công ty liên kết 5 tỷ đồng.

Quý IV/2020, HAGL báo lỗ trước thuế 1.521 tỷ đồng - trong đó, lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh là 868 tỷ đồng, lỗ khác 653 tỷ đồng.  

Tài chính - Ngân hàng - Công ty của bầu Đức thu về hơn 1.000 tỷ nhờ bán trái cây

Bản báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2020 của HAGL.

Theo bản giải trình khoản lỗ và biến động kết quả kinh doanh, nguyên nhân chủ yếu do giá bản sản phẩm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn tới lỗ gộp trong quý IV/2020. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay còn khá cao.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần của HAGL đạt 3.085 tỷ đồng tăng 49% so với cùng kỳ, riêng trái cây mang về doanh thu 2.274 tỷ đồng tăng so với cùng kỳ là 1.275 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế lỗ 2.167 tỷ đồng - tăng so với mức lỗ 2.005 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. 

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của HAGL đạt 36.301 tỷ đồng tăng 2.726 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền giảm mạnh còn 97 tỷ đồng so với đầu kỳ là 254 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ 2.450 tỷ đồng hồi đầu kỳ lên 7.673 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 31/12/2020, nợ ngắn hạn của HAGL tăng lên tới 15.097 tỷ đồng so với hồi đầu năm 8.090 tỷ đồng - trong đó, vay ngắn hạn là hơn 8.456 tỷ đồng. Khoản vay ngắn hạn là các khoản vay ngân hàng và vay ngắn hạn tổ chức, cá nhân - trong đó, chủ yếu vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP.HCM (601 tỷ đồng) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (vay 263 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (5.122 tỷ đồng).

Bạn đang đọc bài viết "Công ty của bầu Đức thu về hơn 1.000 tỷ nhờ bán trái cây" tại chuyên mục Tài chính. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)