Cứ 10 chuyển bay lại có 1 chuyến chậm giờ, Vietnam Airlines “delay” nhiều nhất

07/02/2023 20:30

Năm 2022, Vietnam Airlines khai thác 115.987 chuyến bay, chậm 11.486 chuyến, tương ứng gần 12,5%.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong năm 2022, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 312.841 chuyến bay, trong đó: 280.581 chuyến đúng giờ, chiếm tỉ lệ đúng giờ là 89,7%, giảm 5 điểm so với năm 2021; 32.260 chuyến bị chậm giờ chiếm tỉ lệ 10,3%, tăng 5 điểm so với năm trước; 1.155 chuyến bay bị hủy chiếm tỉ lệ 0,4%, giảm 1,5 điểm so với năm trước.

Cụ thể, Vietnam Airlines là hãng hàng không thực hiện nhiều chuyến bay nhất trong năm với 115.987 chuyến bay, trong đó 101.501 chuyến đúng giờ, chiếm tỉ lệ đúng giờ là 87,5%, giảm đến 7,5 điểm so với năm 2021; 14.486 chuyến bị chậm giờ chiếm tỉ lệ 12,5% và 715 chuyến bay bị hủy, chiếm 0,6%.

Vietjet Air, đứng thứ hai về số lượng chuyến bay thực hiện với 115.349 chuyến bay, trong đó có 102.039 chuyến đúng giờ, chiếm tỉ lệ đúng giờ là 88,5%; 13.310 chuyến bị chậm giờ chiếm tỉ lệ 11,5% và có 266 chuyến bay bị hủy.

Đứng vị trí thứ ba về số lượng chuyến bay, Bamboo Airways thực hiện 51.959 chuyến bay, trong đó có 49.463 chuyến đúng giờ, chiếm tỉ lệ đúng giờ là 95,2%; 2.496 chuyến bị chậm giờ chiếm tỉ lệ 4,8% và 64 chuyến bay bị hủy chiếm tỉ lệ 0,1%.

Với kết quả này, Bamboo Airways đã lần thứ 4 liên tiếp đứng đầu bảng về tỉ lệ bay đúng giờ trong số các hãng hàng không.

Trong năm 2022, Pacific Airlines thực hiện 16.567 chuyến bay, trong đó có 15.577 chuyến đúng giờ, chiếm tỉ lệ đúng giờ là 94%; 990 chuyến bị chậm giờ chiếm tỉ lệ 6% và chỉ có 9 chuyến bay bị hủy.

Vasco thực hiện 8.084 chuyến bay, trong đó 7.449 chuyến đúng giờ, chiếm tỉ lệ đúng giờ là 92.1%; 635 chuyến bị chậm giờ chiếm tỉ lệ 7,9%; 92 chuyến bay bị hủy chiếm tỉ lệ 1,1%.

Đứng cuối bảng về số lượng chuyến bay thực hiện, trong năm 2022, Vietravel chỉ thực hiện 4.895 chuyến bay, trong đó có 4.552 chuyến đúng giờ, chiếm tỉ lệ đúng giờ là 93%; 343 chuyến bị chậm giờ chiếm tỉ lệ 7% và có 9 chuyến bay bị hủy.

Như vậy, trong năm tỉ lệ đúng giờ của tất cả các hãng hàng không đều giảm, duy nhất có Pacific Airlines tăng tỉ lệ đúng giờ với mức 1,12 điểm so với năm 2021.

Vietnam Airlines là hãng bay có tỉ lệ chậm chuyến cao nhất trong số các hãng bay và cũng là hãng bay có mức tăng chậm chuyến cao nhất toàn ngành (7,5 điểm).

Bạn đang đọc bài viết "Cứ 10 chuyển bay lại có 1 chuyến chậm giờ, Vietnam Airlines “delay” nhiều nhất" tại chuyên mục Tổng hợp. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)