Dabaco (DBC) lần đầu báo lỗ quý sau hơn 5 năm

01/02/2023 12:02

DBC ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 âm 79 tỷ đồng trong khi quý IV/2021 lãi gần 112 tỷ đồng. Đây cũng là quý đầu tiên Dabaco báo lỗ kể từ quý II/2017.

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã CK: DBC) ghi nhận 2.930 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 4% so với cùng kỳ.

Biên lãi gộp của công ty co hẹp từ 12% xuống còn 5%, dẫn đến lãi gộp lùi về gần 150 tỷ đồng, giảm 59%.

Dabaco đã thực hiện cắt giảm nhiều chi phí hoạt động như chi phí tài chính giảm 3,1% còn 49,2 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 23,1% còn 89,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7,1% còn 70,9 tỷ đồng.

Dabaco (DBC) lần đầu báo lỗ quý sau hơn 5 năm - Ảnh 1

Khấu trừ chi phí, DBC ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 79 tỷ đồng trong khi quý IV/2021 lãi gần 112 tỷ đồng. Đây cũng là quý đầu tiên Dabaco báo lỗ kể từ quý II/2017.

Lũy kế cả năm 2022, tổng doanh thu của Dabaco đạt 12.269 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 150,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,5% và giảm gần 82% so với cùng kỳ 2021.

Năm 2022, công ty lên mục tiêu tổng doanh thu 22.558 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 918 tỷ đồng. Như vậy, Dabaco mới đạt 54% chỉ tiêu doanh thu, 16% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu bán thành phẩm sản xuất chiếm chủ yếu (88%) với 11.120 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2021. Mảng bất động sản đem về 977 tỷ đồng doanh thu, tăng 22% năm ngoái. Còn lại là doanh thu thương mại, siêu thị, khách sạn và nhà hàng 581 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Dabaco đạt 12.526 tỷ đồng, tăng 15,7% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn trong quy mô tài sản là hàng tồn kho, khoảng 4.763 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, chủ yếu là nguyên vật liệu và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Khoản tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn của công ty đạt 1.132 tỷ đồng cuối quý IV/2022. Tổng nợ vay của Dabaco là 4.591 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022, chủ yếu là từ ngân hàng với 3.626 tỷ đồng là vay ngắn hạn. 

Vốn chủ sở hữu của Dabaco đạt 4.785 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022 bao gồm 1.795 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, 153 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế phân phối. 

Bạn đang đọc bài viết "Dabaco (DBC) lần đầu báo lỗ quý sau hơn 5 năm" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)