Đạm Phú Mỹ (DPM) đặt kế hoạch lãi sau thuế năm 2021 giảm gần nửa, về mức 365 tỷ đồng

12/04/2021 20:00

Trong khi đó Đạm Phú Mỹ đặt chỉ tiêu doanh thu năm 2021 tăng gần 6% so với năm 2020, lên mức 8.331 tỷ đồng.

Ngày 27/4 tới đây Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí – CTCP (mã chứng khoán DPM) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Hiện công ty đã công bố tài liệu dự kiến trình Đại hội lần này.

Kết quả kinh doanh năm 2020

Số liệu trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán ghi nhận doanh thu thuần năm 2020 đạt gần 7.762 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2019. Tuy nhiên nhờ chi phí giá vốn và các loại chi phí khác được tiết giảm, nên lợi nhuận sau thuế tăng mạnh đến 80,5%, lên mức 702 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 691 tỷ đồng.

Đạm Phú Mỹ (DPM) đặt kế hoạch lãi sau thuế năm 2021 giảm gần nửa, về mức 365 tỷ đồng - Ảnh 1.

Về tình hình sản xuất, sản lượng Ure Phú Mỹ cả năm đạt 865.905 tấn, tăng 22% so với cùng kỳ. UFC85 đạt 13.498 tấn, tăng 15% so với năm 2019. Sản lượng sản xuất NPK Phú Mỹ đạt 114.923 tấn – đạt 64% kế hoạch năm nhưng vẫn tăng 36% so với cùng kỳ. Sản lượng NH3 bán thương mại đạt 73.591 tấn, tăng 20% so với năm 2019.

Về sản lượng kinh doanh, Ure Phú Mỹ đạt 826.763 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ. Sản lượng NPK Phú Mỹ đạt 94.488 tấn, tăng 23% so với năm 2019. Sản lượng kinh doanh các loại phân bón khác đạt 178.970 tấn, giảm 14% so với năm 2019.

Đạm Phú Mỹ cho biết, năm 2020 tình hình hạn hán, xâm nhập mặn nặng nề và đến sớm, cùng với lũ lụt phức tạp làm thiệt hại diện tích trồng lúa, cây trồng, làm cho nhu cầu về phân bón giảm. Bên cạnh đó ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động xuất khẩu bị đình trệ, tồn kho phân bón cao.

Đạm Phú Mỹ (DPM) đặt kế hoạch lãi sau thuế năm 2021 giảm gần nửa, về mức 365 tỷ đồng - Ảnh 2.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Năm 2021 Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu đạt 8.331 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 5,9% so với doanh thu đạt được năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 365 tỷ đồng, giảm 48% so với lợi nhuận đạt được năm 2020.

Đạm Phú Mỹ (DPM) đặt kế hoạch lãi sau thuế năm 2021 giảm gần nửa, về mức 365 tỷ đồng - Ảnh 3.

Về sản lượng sản xuất, dự kiến sản lượng Đạm Phú Mỹ năm 2021 đạt 766.000 tấn; sản lượng NPK Phú Mỹ đạt 150.00 tân, UFC85/fomaldehyde đạt 12.500 tấn và NH3 xuất bán thương mại đạt 63.000 tấn.

Về sản lượng kinh doanh, dự kiến sản lượng Đạm Phú Mỹ đạt 770.000 tấn, sản lượng NPK Phú Mỹ đạt 140.000 tấn, sản lượng UFC85/ fomaldehyde đạt 8.500 tấn, sản lượng NH3 đạt 63.000 tấn, sản lượng các loại phân bón khác đạt 189.000 tấn.

Đạm Phú Mỹ (DPM) đặt kế hoạch lãi sau thuế năm 2021 giảm gần nửa, về mức 365 tỷ đồng - Ảnh 4.

Nam Hà

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bạn đang đọc bài viết "Đạm Phú Mỹ (DPM) đặt kế hoạch lãi sau thuế năm 2021 giảm gần nửa, về mức 365 tỷ đồng" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)