Đất Xanh Services (DXS) đặt kế hoạch kinh doanh "đi lùi" 62% trong năm 2023, về còn 126 tỷ đồng

27/03/2023 12:01

Năm 2023, Đất Xanh Services đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 3.800 tỷ đồng, giảm 8% so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận sau thuế cổ đồng công ty mẹ giảm tới 62% về còn 126 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã ck: DXS) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 15/4 tới đây.

Năm 2023, trước các biến động bất thường của nền kinh tế toàn cầu, DXS đặt mục tiêu kinh doanh khiêm tốn hơn so với năm ngoái. Cụ thể, Đất Xanh Services đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 3.800 tỷ đồng, giảm 8% so với thực hiện năm 2022.

Đất Xanh Services (DXS) đặt kế hoạch kinh doanh "đi lùi" 62% trong năm 2023, về còn 126 tỷ đồng - Ảnh 1

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế cổ đồng công ty mẹ giảm tới 62% về còn 126 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến chia cổ tức 2023 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ.

Theo tờ trình, nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị DXS đề xuất ĐHĐCĐ giao cho ban quản trị công ty quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại).

Đồng thời, cấp khoản vay cho các bên có liên quan của công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính soát xét hợp nhất gần nhất của DXS.

Kế hoạch kinh doanh có phần thận trọng này của DXS được đưa ra sau kết quả quý IV/2022 không mấy khả quan. 

Lũy kế cả năm 2022, DXS đạt hơn 4.140 tỷ đồng doanh thu thuần và 336 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả này, công ty mới chỉ hoàn thành 48% mục tiêu doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận. 

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của Đất Xanh Service là 16.512 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tiền mặt giảm mạnh từ hơn 1.600 tỷ đồng xuống 492 tỷ đồng. Khoản tăng mạnh là hàng tồn kho (tăng gấp 2), từ gần 2.000 tỷ đồng lên hơn 4.000 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng thêm 1% trong năm qua, đạt 10.666 tỷ đồng. Như vậy, các khoản phải thu và hàng tồn kho đạt 14.830 tỷ đồng, chiếm tới 90% tổng tài sản.

Nợ phải trả chiếm 8.222 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay nợ chiếm hơn 2.000 tỷ đồng. Khoản vay ngắn hạn tăng hơn 300 tỷ đồng lên 1.375 tỷ đồng và vay dài hạn tăng từ 97 tỷ đồng lên 942 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Đất Xanh Services (DXS) đặt kế hoạch kinh doanh "đi lùi" 62% trong năm 2023, về còn 126 tỷ đồng" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)