Cải tạo tuyến đường sắt Đà Lạt


Cải tạo tuyến đường sắt Đà Lạt – Trại Mát theo hình thức PPP


Tuyến đường sắt Đà Lạt – Trại Mát (tỉnh giấc Lâm Đồng) sẽ được đầu tư cải tạo theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Tuyến đường sắt Đà Lạt – Trại Mát dài 7 km hiện đang được khai thác phục vụ du lịch và người dân địa phương
Tuyến đường sắt Đà Lạt – Trại Mát dài 7 km hiện đang được khai phá dùng cho du lịch và người dân địa phương

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý về nguyên tắc đầu tư cải tạo, quản lý, vận hành, khai phá kết cấu hạ tầng đoạn tuyến đường sắt Đà Lạt – Trại Mát và cơ sở hạ tầng tác động, thức giấc Lâm Đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Phó Thủ tướng giao Bộ Liên lạc vận chuyển vận công ty lập hồ sơ yêu cầu dự án theo hình thức PPP và cái giao kèo cụ thể, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quyết định theo đúng quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.


Như Chính

    Nguồn: Báo Đầu tư – baodautu.vn

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here