Điều chỉnh quy hoạch đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong


Thức giấc Khánh Hòa sẽ lập Quy hoạch nói chung tăng trưởng kinh tế – xã hội và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu vực Bắc Vân Phong.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh giấc Khánh Hòa đơn vị triển khai lập Quy hoạch nói chung tăng trưởng kinh tế – xã hội và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng vươn lên là công ty hành chính – kinh tế đặc thù Bắc Vân Phong.

Về việc tuyển lựa và chỉ định thuê tham mưu nước bên cạnh lập Quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc, UBND tỉnh giấc Khánh Hòa thực hiện thủ tục lựa chọn và chỉ định thuê tư vấn nước bên cạnh theo quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ; Chủ toạ UBND tỉnh giấc Khánh Hòa chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn kinh tổn phí thực hiện, tỉnh Khánh Hòa sử dụng nguồn ngân sách địa phương và những nguồn kinh tổn phí huy động hợp pháp khác.


Thành Nguyễn

    Nguồn: Báo Đầu tư – baodautu.vn

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here