Hải Phòng có 2 Phó Chủ tịch mới


Sáng nay (13/7), kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã bước sang ngày làm việc thứ 3, tiến hành kiện toàn nhân sự UBND Thành phố, thông qua các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và bế mạc kỳ họp.

Theo đó, HĐND Thành phố đã thực hiện bầu bổ sung hai Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kết quả: ông Phạm Văn Hà, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở Tài chính đã được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND Thành phố với cùng tỷ lệ phiếu bầu đạt 97%.

Sau khi nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó chủ tịch UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021), 100% đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Hai Phó Chủ tịch UBND thành phố mới và Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đón nhận quyết định
Hai Phó Chủ tịch UBND thành phố mới và Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đón nhận quyết định

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Lê Ngọc Trữ, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, đạt tỷ lệ phiếu bầu là 95,5%. Sau khi nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021), 100% đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết này.

Bế mạc kỳ họp, 9 Nghị quyết đã được các đại biểu HĐND thành phố nhất trí biểu quyết thông qua, bao gồm:

(1) Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố năm 2017 thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

(2) Phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2016.

(3) Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020.

(4) Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2018 lần 1.

(5) Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) thành phố Hải Phòng.

(6) Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025.

(7) Quy hoạch khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030.

(8) Nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030.

(9) Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố.


Thanh Sơn

    Nguồn: Báo Đầu tư – baodautu.vn

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here