[Infographic] Người siêu giàu ở Việt Nam tăng như thế nào trong 10 năm tới


[Infographic] Người siêu giàu ở Việt Nam tăng như thế nào trong 10 năm tới


Trong một thập kỷ tới, Việt Nam được dự báo là quốc gia có tốc độ tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới.

Trong một thập kỷ tới, Việt Nam được dự báo là quốc gia có tốc độ tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới.

Người siêu giàu ở Việt Nam tăng như thế nào trong 10 năm tới


Việt Chung (Vnexpress)

    Nguồn: Báo Đầu tư – baodautu.vn

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here