Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 22-26/3

23/03/2021 03:00

Trong đó có Bất động sản Phát Đạt phát hành gần 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức, có Dược phẩm Trung Ương 3 chi tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 80%...

Tuần mới từ 22/3 đến 26/3/2021 có 24 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có Bất động sản Phát Đạt (PDR) phát hành gần 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức, có Dược phẩm Trung Ương 3 (DP3) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 80%...

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 22/3/2021: VNL, ADP, TPH, L18

CTCP Logistics Vinalink (VNL) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 20/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Sơn Á Đông (ADP) chi tạm ứng cổ tức đợt 4/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 2/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP In Sách giáo khoa tại TP Hà Nội (TPH) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 21/5/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 28/5/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày 23/3/2021: PDR, KHS, LBE, ECI, EBS, SOV, SGD, EAD

Ngày 23/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 39,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 396 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC năm gần nhất đã kiểm toán.

BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán của Phát Đạt ghi nhận, doanh thu cả năm đạt 3.911 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 39,6%, lên mức 1.220 tỷ đồng. EPS đạt 2.926 đồng. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất công ty từng đạt được từ khi lên sàn. Tính đến hết năm 2020 Phát Đạt còn 974 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Ngoài ra công ty còn có 155 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 11 tỷ đổng thặng dư vốn cổ phần.

CTCP Kiên Hùng (KHS) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 5/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Sách và thiết bị trường học Long An (LBE) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 14/5/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Tranh ảnh giáo dục (ECI) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 29/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội (EBS) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 29/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Mắt kính Sài Gòn (SOV) chi tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 7/4/2021.

CTCP Sách giáo dục tại Tp HCM (SGD) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 8/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Thủy điện điện lực Đắk Lắk (EAD) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày 24/3/2021: TLH, SFI, CX8, ACE, EPH, HTU

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 9/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Đại lý vận tải Safi (SFI) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 7/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (CX8) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 1,5%. Thời gian thanh toán 28/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Bê tông ly tâm An Giang (ACE) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 26/5/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội (EPH) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 12/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh (HTU) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,64%. Thời gian thanh toán 12/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày 25/3/2021: VTC, LBM

CTCP Viễn thông VTC (VTC) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán 27/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (LBM) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/4/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày 26/3/2021: DP3, THS, TMW, SSE

Ngày 26/3/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Dược phẩm Trung Ương 3 (mã chứng khoán DP3) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 80%. Thời gian thanh toán vào 28/6/2021. Như vậy với 8,6 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Dược phẩm Trung Ương 3 sẽ chi khoảng 68,8 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Dược phẩm Trung Ương 3 đạt 398 tỷ đồng doanh thu, giảm 13 tỷ đồng tương ứng giảm 3,2% so với năm 2019. Nhờ tiết giảm chi phí, nên lợi nhuận trước thuế đạt gần 143 tỷ đồng, vượt 110% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm (68 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 114 tỷ đồng, tăng 38% so với lợi nhuận đạt được năm 2019 - đây cũng là mức lãi cao nhất công ty đạt được trong lịch sử từ khi lên sàn. EPS thuộc TOP cao với 12.598 đồng.

CTCP Thanh Hoa Sông Đà (THS) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 9/4/2021.

CTCP Tổng hợp gỗ Tân Mai (TMW) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 5/5/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Thương mại - dịch vụ Sài Gòn (SSE) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 12/4/2021.

Hoàng Minh

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bạn đang đọc bài viết "Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 22-26/3" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)