1. Chấp thuận các Điều khoản tiêu dùng

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản tiêu dùng”) quy định việc truy nã cập và dùng những dịch vụ, thông tin từ GIAMGIAXL.COM.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của GIAMGIAXL.COM, bạn hài lòng, đồng ý bị buộc ràng và tuân thủ những điều khoản dùng của GIAMGIAXL.COM dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của GIAMGIAXL.COM hoặc ko sở hữu toàn bộ năng lực hành vi dân sự thích hợp, xin vui lòng giới hạn việc tầm nã cập và dùng GIAMGIAXL.COM ngay tức thời.

2. Truy cập GIẢM GIÁ XL

GIAMGIAXL.COM bảo lưu quyền được kết thúc, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông báo nào mà GIAMGIAXL.COM cung cấp vào bất cứ khi nào, theo quyết định của GIAMGIAXL.COM mà không cần báo trước. Để truy tìm cập và dùng những dịch vụ, thông tin của GIAMGIAXL.COM, bạn có thể được yêu cầu chế tạo 1 số thông báo đăng ký cố định lúc bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả những thông báo bạn cung ứng cho GIAMGIAXL.COM là xác thực, toàn bộ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng toàn bộ các thông tin mà bạn sản xuất cho GIAMGIAXL.COM chuẩn y Website GIAMGIAXL.COM được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của GIAMGIAXL.COM.

Trường hợp bạn tuyển lựa, hoặc được sản xuất, một tên người tiêu dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của GIAMGIAXL.COM, bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông báo này, và ko được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc công ty nào khác.

Bạn cũng công nhận rằng account của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý ko cung cấp thông tin trương mục cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của GIAMGIAXL.COM. Bạn đồng ý thông báo cho GIAMGIAXL.COM ngay ngay tức thì bất kỳ việc truy cập trái phép nào với sử dụng đến tên tiêu dùng, mật khẩu của bạn.

GIAMGIAXL.COM mang quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người sử dụng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc sản xuất bởi GIAMGIAXL.COM, bất cứ lúc nào theo quyết định của GIAMGIAXL.COM mà ko phải thông tin lý do của việc vô hiệu hóa đó.

3. Quyền với trí tuệ

Những Điều khoản dùng cho phép bạn dùng các dịch vụ của GIAMGIAXL.COM cho cá nhân, cho mục đích phi thương nghiệp.

Bạn ko được sao chép, sản xuất, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hành công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website GIAMGIAXL.COM bên cạnh trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình ưng chuẩn web mà bạn sử dụng, cấp thiết cho việc truy tìm cập và dùng các dịch vụ, thông tin của GIAMGIAXL.COM.

4. Nhãn hiệu

Bạn không được dùng nhãn hiệu GIAMGIAXL.COM, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của GIAMGIAXL.COM. Các thương hiệu của các bên vật dụng ba, những biểu trưng, sản phẩm hoặc dịch vụ, bề ngoài hay khẩu hiệu xuất hiện trên GIAMGIAXL.COM ko nhất định chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thiết bị ba đấy với GIAMGIAXL.COM.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ sở hữu thể tiêu dùng những dịch vụ của GIAMGIAXL.COM cho các mục đích hợp pháp và thích hợp sở hữu các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng những dịch vụ của GIAMGIAXL.COM cho bất kỳ hành vi hoặc mục tiêu vi bất hợp pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên

Những dịch vụ GIAMGIAXL.COM mang thể cất bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng ảnh hưởng khác (gọi chung là “Dịch vụ thúc đẩy”) cho phép người tiêu dùng gửi, xuất bản, truyền chuyên chở cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “các đóng góp của thành viên”), trên hoặc duyệt y Dịch vụ của GIAMGIAXL.COM.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi tới các Dịch vụ của GIAMGIAXL.COM sẽ ko được coi là những thông báo bảo mật. Bằng bí quyết chế tạo bất kỳ đóng góp nào trên những Dịch vụ của GIAMGIAXL.COM, bạn cấp cho GIAMGIAXL.COM quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí tổn để tái xuất bản, trưng bày, cung cấp, sửa đổi.

Bạn đảm bảo rằng bạn mang hoặc kiểm soát tất cả quyền đối với những thông tin đóng góp cho GIAMGIAXL.COM. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và thích hợp của các thông báo ấy. GIAMGIAXL.COM không chịu nghĩa vụ với bất kỳ bên trang bị ba nào, về nội dung hoặc tính chuẩn xác của bất kỳ đóng góp nào của người sử dụng.

7. Giám sát và thi hành

GIAMGIAXL.COM có quyền: mẫu bỏ hoặc từ khước đưa lên bất kỳ thông báo đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của GIAMGIAXL.COM, thực hiện những sửa đổi mà GIAMGIAXL.COM cho là cấp thiết đối có những đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc những thông tin khác về bạn theo các đề nghị của những cơ quan chức năng sở hữu thẩm quyền; kết thúc hoặc đình chỉ truy nã cập của bạn đến toàn bộ hay 1 phần của dịch vụ GIAMGIAXL.COM cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

GIAMGIAXL.COM ko thực hành phê chuẩn những tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của GIAMGIAXL.COM, và không thể đảm bảo chiếc bỏ nhanh chóng những thông báo này sau khi nó đã được đăng.

Theo ấy,GIAMGIAXL.COM ko chịu bổn phận sở hữu bất kỳ bên đồ vật ba nào về việc GIAMGIAXL.COM chẳng thể mẫu bỏ kịp thời những thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của GIAMGIAXL.COM.

8. Tiêu chuẩn nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và toàn bộ các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người sử dụng phải tuân thủ những quy định luật pháp.

9. Vi phạm bản quyền

GIAMGIAXL.COM coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng những quy định của pháp luật. Trường hợp bạn tin rằng bất kỳ thông báo nào cung cấp trên GIAMGIAXL.COM vi phạm bản quyền của bạn, bạn sở hữu thể yêu cầu cái bỏ các thông tin này từ những dịch vụ của GIAMGIAXL.COM bằng bí quyết gửi thông tin cho GIAMGIAXL.COM qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc ăn nhập khác.

10. Dựa vào thông báo phân phối

Các thông báo với sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của GIAMGIAXL.COM được cung ứng duy nhất cho mục tiêu thông báo chung. ChonMuaChuan.com với thể cập nhật các thông báo này theo thời gian, nhưng nội dung của nó ko nhất định cần hoàn chỉnh hoặc được cập nhật 1 cách toàn bộ. Bất kỳ thông báo nào với sẵn trên Website GIAMGIAXL.COM sở hữu thể được đổi thay tại bất kỳ thời khắc nào, và ChonMuaChuan.com ko sở hữu bổn phận buộc phải cập nhật thông báo như vậy.

Thông tin được cung cấp trên GIAMGIAXL.COM cho mục tiêu thông tin chung. Chúng tôi khước từ bất kỳ và mọi các nghĩa vụ liên quan đến (i) độ xác thực, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, tiêu dùng, hoặc kết quả sử dụng các thông báo ban bố trên GIAMGIAXL.COM; và bạn chịu bổn phận hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc dùng bất cứ thông báo công bố trên GIAMGIAXL.COM.

11. Khước từ những bảo đảm

Bạn hiểu rằng GIAMGIAXL.COM chẳng thể và không bảo đảm những tập tin mang sẵn để vận chuyển về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu bổn phận thực hiện toàn bộ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

12. Miễn trừ nghĩa vụ pháp lý

Trong bất cứ nếu nào, GIAMGIAXL.COM sẽ ko chịu trách nhiệm có bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên vật dụng ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ko kể hoặc tương tác tới những điều khoản tiêu dùng và/hoặc những dịch vụ của GIAMGIAXL.COM.

Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đọc!