DLG có thêm cổ đông lớn trước khi cổ phiếu bị kiểm soát

16/04/2021 17:00

Ông Nguyễn Hải, là con trai ông Nguyễn Đăng Quang, một nhà đầu tư công bố đã mua vào 7.703.400 cổ phiếu DLG, giao dịch được thực hiện vào ngày 8/4/2021...

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE) báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn của DLG.

Theo đó, ông Nguyễn Hải, là con trai ông Nguyễn Đăng Quang, một nhà đầu tư công bố đã mua vào 7.703.400 cổ phiếu DLG, giao dịch được thực hiện vào ngày 8/4/2021.

Sau giao dịch, ông Nguyễn Hải tăng số lượng cổ phiếu DLG nắm giữ từ gần 6,59 triệu cổ phiếu, chiếm 2,2% lên gần 14,3 triệu cổ phiếu, chiếm 4,77%.

Hiện ông Nguyễn Đăng Quang, bố ông Hải đang sở hữu hơn 9,34 triệu cổ phiếu DLG, chiếm 3,12%. Như vậy tính chung, hai cha con ông Nguyễn Đăng Quang đang sở hữu tổng cộng hơn 23,63 triệu cổ phiếu DLG, chiếm 7,89% vốn điều lệ tại DLG.

Theo số liệu thống kê, trong ngày 8/4, có hơn 22 triệu cổ phiếu DLG khớp lệnh trên sàn với tổng giá trị hơn 69 tỷ đồng, tương ứng hơn 3.100 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường cổ phiếu DLG đang tăng mạnh, từ đầu năm giá cổ phiếu DLG chỉ có 1.600 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 4/1/2021) và hiện nay DLG giao dịch quanh mức 4.280 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 2,6 lần so với hồi đầu năm (chốt phiên ngày 15/4/2021).

Được biết, HOSE vừa có thông báo chuyển cổ phiếu của DLG từ diện cảnh báo sang diện bị kiểm soát, từ ngày 23/4 tới.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là âm 1,30 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -906,60 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -865,91 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 và 2020, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại tiết b điểm 1.1 khoản 1 Điều 23 Quy chế Niêm yết Chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018.

Cổ phiếu DLG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch là chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khoép lệnh và thoả thuận, kể từ ngày 23/3/2020.

Căn cứ giải trình của công ty, HOSE sẽ thông báo về việc đưa cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Bạn đang đọc bài viết "DLG có thêm cổ đông lớn trước khi cổ phiếu bị kiểm soát" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)