6 tháng lãi 52 tỷ đồng, hoàn thành 26% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán HQC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 với kết quả doanh thu giảm 50%, xuống còn 204,15 tỷ đồng, trong khi giá vốn giảm sâu hơn đến 59% nên lợi nhuận gộp thu được hơn 74 tỷ đồng, giảm 20%.

Doanh thu của Hoàng Quân bao gồm 174,3 tỷ đồng doanh thu từ bán bất động sản, chiếm 85% tổng doanh thu và giảm 200 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động xây dựng đạt hơn 19 tỷ đồng còn lại là doanh thu cung cấp dịch vụ và các loại khác. Lợi nhuận gộp của công ty toàn bộ đến từ kinh doanh bất động sản.

Nguồn thu từ hoạt động tài chính gần 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi âm hơn 1 tỷ đồng – đây chủ yếu thu từ tiền lãi cho vay và lãi từ hợp tác kinh doanh. Chi phí tài chính tăng 4 tỷ đồng, lên 22 tỷ đồng, do tăng chi phí lãi vay.

Đáng chú ý phần chi phí cho nhân viên và chi phí dịch vụ mua ngoài giảm sâu nên tổng chi phí bán hàng giảm được 16 tỷ đồng. Bên cạnh đó trong quý Hoàng Quân ghi nhận hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi 14,7 tỷ đồng vào chi phí quản lý doanh nghiệp và đồng thời tiết giảm chi phí cho nhân viên, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác nên tổng chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 24 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn 17 tỷ đồng.

Kết quả riêng quý 2 Địa ốc Hoàng Quân báo lãi 31,56 tỷ đồng, tăng đột biến 6 lần so với số lãi hơn 5 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2016.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 Địa ốc Hoàng Quân đạt hơn 516 tỷ đồng doanh thu và lãi lũy kế 5247 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 52,37 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch đặt ra cả năm (2.000 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng LNST), thì Địa ốc Hoàng Quân còn cách rất xa chỉ tiêu được giao.

Xem thêm BCTC quý 2/2017

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here