6 tháng lãi hơn 25 tỷ đồng, mới hoàn thành 31% chỉ tiêu LNST cả năm 2017

CTCP Bamboo Capital (mã chứng khoán BCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017 với kết quả doanh thu đạt 385,2 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 48,4 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với quý 2 năm ngoái.

Doanh thu tài chính quý 2 của công ty tăng đột biến gần 100 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 111 tỷ đồng, do trong quý Bamboo Capital ghi nhận hơn 33 tỷ đồng lãi từ hợp tác đầu tư và hơn 77 tỷ đồng lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu trong khi cùng kỳ khoản này chỉ gần 9 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng nhưng chi phí tài chính cũng tăng đột biến đến hơn 105 tỷ đồng – do phát sinh chi phí phải trả cho khoản hợp tác đầu tư hơn 88 tỷ đồng. Ngoài ra chi phí lãi vay cũng tăng mạnh 16,5 tỷ đồng, lên gần 19 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quý công ty giảm được 1 tỷ đồng chi phí bán hàng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 2,7 tỷ đồng. Do vậy lợi nhuận sau thuế thu về gần 12,6 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 Bamboo Capital đạt 781,7 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 29% so với nửa đầu năm ngoái và hoàn thành 44% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế thu về 25,29 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ chỉ hơn 5,6 tỷ đồng. Và với kết quả này Bamboo Capital mới hoàn thành 31% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Trên BCTC quý 2 ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn 1.238 tỷ đồng, trong đó có khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng hơn 990 tỷ đồng, tăng 395 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong số này có ghi nhận khoản phải thu đối với bà Lê Thị Thanh Thủy (25 tỷ đồng), đối với Công ty TNHH Thắng Phương (329 tỷ đồng); ông Nguyễn Hồ Zdu (25 tỷ đồng), CTCP Green Solution (194,4 tỷ đồng) và bà vũ Phương Chi (146,3 tỷ đồng) – đây đều là các khoản phải thu phát sinh từ công ty con – Công ty Tracodi từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần của các bên.

Xem thêm BCTC

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here