Cảng Cái Lân lên sàn UPCoM

Ngày 28/7, hơn 82,2 triệu cổ phiếu của 4 công ty đã lên giao dịch trên àn UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 822,2 tỷ đồng.

Công ty Đầu tư Cảng Cái Lân được thành lập năm 2007, là công ty con của Vinalines
Công ty Đầu tư Cảng Cái Lân được thành lập năm 2007, là công ty con của Vinalines

Đó là Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (mã CPI), Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (mã JOS), Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (mã CC4) và Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home (mã G20).

Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI) có vốn điều lệ lên hơn 365 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 56,58% vốn cổ phần và Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh nắm giữ 9,48% vốn cổ phần.

Hiện nay, hoạt động kinh doanh chính của CPI được thực hiện chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các vùng phụ cận, bao gồm dịch vụ vận tải hàng hóa bằng container, các dịch vụ vận chuyển, tập kết, lưu kho bãi, xuất hàng hóa lên tàu và hỗ trợ thông quan tại cảng Cái Lân.

Bên cạnh đó, Công ty cũng là đối tác đóng góp 50,08% cổ phần tại Công ty TNHH Cảng Container quốc tế Cái Lân  (CITC), liên doanh với tập đoàn SSA Marine Hoa Kỳ khai thác các bến 2, 3, 4 cảng Cái Lân vì vậy CPI có lợi thế cạnh tranh đặc biệt trong việc phát triển các dịch vụ logistics cảng biển tại khu vực phía bắc Việt Nam.

Kết quả kinh doanh năm 2015 – 2016:

Đơn vị: Tỷ đồng

 

Chỉ tiêu

 

 

Năm 2015

 

 

Năm 2016

 

 

Vốn chủ sở hữu

 

 

(62,8)

 

 

(64,1)

 

 

Doanh thu thuần

 

 

69,9

 

 

51,5

 

 

Lợi nhuận sau thuế

 

 

(154,7)

 

 

(1,3)

 

 

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

 

 

(1.722)

 

 

(1.758)

 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016

Theo kế hoạch phát triển trong thời gian tới, CPI sẽ tập trung thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng cảng biển bao gồm các bến cảng 2, 3, 4 Cảng Cái Lân, mở rộng thêm bến 8, 9 và xây dựng khu hậu phương của cảng.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017:

 

Chỉ tiêu

 

 

Năm 2017

 

 

Năm 2018

 

 

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

 

 

62

 

 

70

 

 

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

 

 

800

 

 

1.000

 

 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (%)

 

 

1,29

 

 

1,43

 

 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)

 

 

0,22

 

 

0,27

 

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017

3 công ty khác cũng có cổ phiếu giao dịch trên UPCoM cùng ngày 28/7 gồm có:

Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải:

 

– Mã chứng khoán: JOS

 

– Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 15.322.723 cổ phiếu

 

– Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 153.227.230.000 đồng

 

– Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 2.400 đồng/cổ phiếu

 

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4:

 

– Mã chứng khoán: CC4

 

– Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 16.000.000 cổ phiếu

 

– Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 160.000.000.000 đồng

 

– Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu

 

Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home:

 

– Mã chứng khoán: G20

 

– Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 14.400.000 cổ phiếu

 

– Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 144.000.000.000 đồng

 

– Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 1.900 đồng/cổ phiếu

 

Chí Tín

 

Nguồn: Báo Đầu Tư

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here