CDH Electric vừa trao tay 2 triệu cổ phiếu MWG

Theo tin từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, ngày 28/7 VSD đã hoàn tất chuyển quyền sở hữu 2 triệu cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới di động từ tổ chức CDH Electric Bee Limited sang cho 4 quỹ ngoại khác là Wareham Group Limited, KB Vietnam Focus Balanced Fund, Aquila SPC Ltd và Idris Ltd.

Trong số đó, riêng Wareham Group nhận chuyển nhượng 1,25 triệu cổ phiếu MWG.

CDH Electric đã đăng ký bán bớt 2 triệu cổ phiếu MWG trong tổng số gần 4,95 triệu cổ phiếu đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/7 đến 1/8/2017.

Cổ phiếu MWG đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua và đã vượt qua mốc 100.000 đồng/cổ phiếu, tạo lập đỉnh mới. Ngay lập tức CDH Electric đã bán bớt vốn chốt lãi.

Trước đó ngày 19/4/2017, CDH Electric đã bán bớt 1,25 triệu cổ phiếu, giảm lượng sở hữu xuống còn hơn 2,47 triệu cổ phiếu. Nhưng chỉ hơn 1 tháng sau đã được lăn chốt nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% và đặc biệt nhận cổ phiếu thưởng do công ty thực hiện tăng vốn cổ phần tư nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 1:1. Số cổ phiếu thưởng này đã bắt đầu giao dịch bổ sung từ 28/6.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here