CTCP Bia Sài Gòn – Phú Thọ (BSP) tăng trưởng lợi nhuận 109% trong 6 tháng đầu năm

Theo đó, quý 2/2017, BSP đạt doanh thu thuần 153,04 tỷ đồng tăng 25% so với cùng kỳ năm trước (121,78 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 16,04 tỷ đồng tăng 51% so với quý 2/2016 (10,59 tỷ đồng).

Doanh thu BSP tăng chủ yếu nhờ doanh thu bán sản phẩm Bia Sài Gòn Lager tăng mạnh trong kỳ. Cụ thể, doanh số tiêu thụ Bia Sài Gòn Lager tăng từ 7,98 triệu lít (quý 2/2016) lên 11,41 triệu lít (quý 2/2017) tương đương doanh thu tăng thêm 34,99 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, BSP đạt 29,48 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng 109% so với cùng kỳ năm ngoái (14,11 tỷ đồng), hoàn thành 67% so với kế hoạch năm (44,01 tỷ đồng). EPS 6 tháng đầu năm đạt hơn 2000 đ/CP

image

​ Năm 2017, BSP đặt kế hoạch doanh thu 497,15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 44,01 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 25% bằng tiền mặt.

BCTC Quý 2 xem tại Đây

BCTC Hợp nhất sau kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017 xem tại Đây.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here