Giá vốn tăng mạnh, LNST quý 2 đạt 45 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2016

CTCP Tập đoàn PAN (mã chứng khoán PAN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 với kết quả doanh thu đạt 967,3 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ nhưng giá vốn tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp thu về 156 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả đạt được quý 2/2016.

Nguồn thu từ hoạt động tài chính trong kỳ 23,3 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với cùng kỳ trong khi chi phí tài ,4 chính hơn 16 tỷ đồng tăng mạnh so với mức chi 5,4 tỷ đồng quý 2 năm ngoái.

Trên BCTC quý 2 của PAN, tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý đạt gần 980 tỷ đồng, tăng 420 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó riêng tiền gửi ngân hàng 734 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng. Còn các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 180 tỷ đồng.

Tổng cộng tài sản công ty đến cuối quý tăng gần 1.000 tỷ đồng, lên 4.735 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả 1.362 tỷ đồng tăng 520 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó riêng vay nợ ngắn hạn 892 tỷ đồng, tăng 420 tỷ đồng và vay nợ dài hạn tăng 110 tỷ đồng, lên 125 tỷ đồng.

Kết quả, riêng quý 2/2017 lợi nhuận sau thuế công ty đạt 44,78 tỷ đồng giảm mạnh 24% so với quý 2 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 27,9 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 doanh thu thuần PAN Group đạt gần 1.503 tỷ đồng, tăng gân 19% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vẫn do chi phí giá vốn tăng mạnh nên tổng lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt hơn 101,3 tỷ đồng, giảm sâu đến 47% so với nửa đầu năm ngoái. Và nếu so với chỉ tiêu LNST cả năm mà ĐHCĐ giao phó (280 tỷ đồng) thì hết nửa năm PAN Group mới hoàn thành 36% kế hoạch.

Tính đến 30/6/2017 lượng hàng tồn kho 957 tỷ đồng, tăng 410 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó cả tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm tăng mạnh.

Xem thêm BCTC quý 2/2017

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here