Hàng hóa chưa thông quan, công ty chưa bị coi là nợ thuế

Trong thời kì đưa hàng về bảo quản, hàng hóa chưa thông quan, vẫn còn đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan thì chưa coi là đơn vị nợ thuế.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, Cục Hải quan TP.HCM. Ảnh: Thu Hòa.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Thương chính quản lý bậc nhất tư, Cục Hải quan TP.HCM. Ảnh: Thu Hòa

Đấy là giải đáp của Tổng cục Hải quan trước vướng mắc của Cục Thương chính TP.HCM trong việc xử lý tờ khai nợ thuế, được sở hữu hàng về bảo quản nhưng chưa thông quan.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan phân tách, tại Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập cảng quy định: hàng hóa xuất khẩu, du nhập cần nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc phải mang bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, tại khoản một Điều 47 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: “Tiền thuế chưa nộp của hàng hóa đã được thông quan hoặc phóng thích hàng là tiền thuế nợ”.

Theo ấy, trường hợp xác định trong thời kì đưa hàng về bảo quản, hàng hóa chưa thông quan, vẫn còn đang chịu sự giám sát của cơ quan Thương chính thì chưa coi là tổ chức nợ thuế. Bởi thế, Hải quan TP.HCM nên nên điều chỉnh trên hệ thống về tình trạng nợ thuế theo đúng quy định, giới hạn việc vận dụng những giải pháp cưỡng chế đối mang tiền thuế những lô hàng trong trường hợp này.

Ngoại giả, để đảm bảo công việc quản lý hải quan, giảm thiểu việc thất thoát thuế, cơ quan Thương chính chịu bổn phận giám sát hải quan đối mang hàng hóa trong những nếu này.

Thu Trang (HQOnline)

 

Nguồn: Báo Đầu Tư

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here