Khả năng cao sẽ không với lợi nhuận đột biến từ thoái vốn FPT Liên hệ trong quý 3

Cuối tuần trước, Tập đoàn FPT đã ra thông báo hoàn thành chuyển nhượng 30% cổ phần của CTCP Bán buôn Khoa học số FPT (FPT Retail) – tổ chức chủ quản của hệ thống FPT Liên hệ cho nhóm những nhà đầu tư liên quan tới 2 đơn vị quản lý quỹ Dragon Capital và VinaCapital.

Không tính số cổ phần tậu lại từ FPT, các quỹ đầu tư này còn sắm thêm 5% cổ phần FPT Retail từ các cán bộ viên chức của doanh nghiệp. Quỹ VOF thuộc VinaCapital cho biết đã đầu tư 11 triệu USD vào FPT Retail nhưng ko nêu rõ tỷ lệ đầu tư. Phía FPT hiện chưa ban bố về giá trị thu về của thương vụ này.

Theo một số nguồn tin, tầm giá chuyển nhượng vào khoảng 9-10 lần mệnh giá – tức FPT sẽ thu về khoản lợi nhuận tài chính thất thường khoảng 400-500 tỷ đồng từ 30% cổ phần đã chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, theo quy định của Thông tư 202 với hiệu lực từ năm 2015 về lập báo cáo tài chính hợp nhất, lúc công mẹ thoái một phần vốn tại đơn vị con và vẫn nắm giữ quyền kiểm soát thì lãi/lỗ từ việc thoái vốn sẽ không ghi nhận vào kết quả marketing mà sẽ ghi thẳng vào khoản mục “Lợi nhuận sau thuế chưa cung ứng” trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất. Đối với báo cáo riêng công ty mẹ, khoản lợi nhuận này vẫn được ghi nhận thường nhật.

Sau giao tế trên, FPT vẫn nắm giữ 55% cổ phần của FPT Retail – tức vẫn nắm quyền kiểm soát. Do đó, FPT vẫn tiếp tục hợp nhất kết quả buôn bán của FPT Retail và chưa ghi nhận lợi nhuận từ thoái vốn vào kết quả kinh doanh.

1 ví như hao hao gần đây là CTCP KIDO (KDC) thoái 20% vốn của KIDO Foods trong quý 2 cũng “lãi” sắp 500 tỷ đồng nhưng không ghi nhận vào kết quả buôn bán hợp nhất.

Theo phương án thoái vốn đã được Hội đồng quản trị duyệt y cũng như các cam kết với nhà đầu tư, FPT sẽ tiếp tục thoái thêm 10% vốn tại FPT Retail chuẩn y IPO và sau ấy tiến hành niêm yết chuỗi bán buôn này trên sàn chứng khoán.

Sau lúc hoàn tất thoái thêm 10%, tỷ lệ có của FPT tại FPT Retail sẽ giảm xuống còn 45% và FPT Retail từ công ty con sẽ trở nên đơn vị kết liên. Lúc ấy, theo quy định tại Thông tư 202, hầu hết lợi nhuận từ 2 đợt thoái vốn sẽ được ghi nhận vào kết quả marketing.

Dự định, FPT sẽ thoái tiếp 10% ngay trong năm 2017. Giả dụ triển khai gấp rút, FPT có thể hoàn tất ngay trong quý 3 lúc đấy, tất cả lợi nhuận có từ thoái vốn mang thể được ghi nhận trong quý này. Tuy vậy, theo nhận định của chúng tôi, đợt thoái vốn khó hoàn tất trong quý 3, do ấy, sớm nhất là đến quý 4 thì FPT mới sở hữu thể ghi nhận.


Sau khi chính thức công bố thoái vốn, cổ phiếu FPT đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 14/8. Cổ phiếu này đã tăng mạnh từ tháng 5 trước kỳ vọng từ đợt thoái vốn này

Sau lúc chính thức công bố thoái vốn, cổ phiếu FPT đã giảm nhẹ trong phiên giao du ngày 14/8. Cổ phiếu này đã nâng cao mạnh từ tháng 5 trước kỳ vọng từ đợt thoái vốn này

Việc ghi nhận hay không ghi nhận lợi nhuận vào Bảng kết quả marketing thì ích lợi của những cổ đông ko đổi thay do đích tới rút cục đều là ghi nhận vào “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”. Tuy vậy, tâm lý chung của nhà đầu tư cũng như lãnh đạo của rộng rãi công ty vẫn muốn ghi nhận vào kết quả kinh doanh vì số liệu sẽ “đẹp hơn”, qua đấy cổ phiếu sẽ dễ có động lực nâng cao giá hơn.

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng công nghệ Thành thị Hồ Chí Minh (CII) là một trong những doanh nghiệp “không vui” nhất từ khi Thông tư 202 mang hiệu lực. Nhằm có thể ghi nhận lợi nhuận từ bán 1 phần vốn tại một số doanh nghiệp con, CII đã buộc phải liên tiếp thực hiện một số giao tiếp nhằm đưa công ty con thành tổ chức kết liên (để được ghi nhận lợi nhuận từ bán cổ phần), rồi không lâu sau ấy lại tậu vào cổ phiếu để tăng tỷ lệ với, đưa công ty kết liên trở lại thành công ty con.


Trường hợp thoái vốn từng phần của CII tại CII B&R tương tự như trường hợp của FPT thoái vốn tại FPT Shop

Giả dụ thoái vốn từng phần của CII tại CII B&R rưa rứa như trường hợp của FPT thoái vốn tại FPT Cửa hàng

Điều 50 TT 202:

2. Ví như sau lúc thoái một phần vốn công ty mẹ vẫn nắm giữ quyền kiểm soát đối mang doanh nghiệp con

d) Đơn vị mẹ lập bút toán thoái vốn để:

– Ghi nhận kết quả từ việc thoái vốn tính trên cơ sở thống nhất vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa cung ứng kỳ này”;

– Điều chỉnh ích lợi cổ đông ko kiểm soát nắm giữ tại công ty con;

– Ghi giảm số lợi thế thương mại tương ứng mang tỷ lệ vốn bị thoái;

3. Ví như sau khi thoái một phần vốn tổ chức mẹ mất quyền kiểm soát đối với tổ chức con, tổ chức con trở thành công ty kết liên của doanh nghiệp mẹ

e) Giả dụ trước đây tổ chức mẹ đã thoái một phần vốn tại doanh nghiệp con và đã ghi nhận kết quả từ việc thoái phần vốn đấy trong lợi nhuận sau thuế chưa chế tạo của Bảng cân đối kế toán hợp nhất, nay thoái thêm 1 phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp con dẫn tới mất quyền kiểm soát thì doanh nghiệp mẹ phải kết chuyển phần lãi, lỗ đã ghi nhận trước đây trong lợi nhuận sau thuế chưa cung ứng sang Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thống nhất.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here