Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 7 giảm 1,6%

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 7 năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 35,3 tỷ USD, giảm hơn 1,6% so với tháng trước.

Nhập siêu của Việt Nam đến hết tháng 7 năm 2017 đạt gần 3,08 tỷ USD
Nhập siêu của Việt Nam đến hết tháng 7 năm 2017 đạt gần 3,08 tỷ USD

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 17,5 tỷ USD, giảm 1,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 17,8 tỷ USD, giảm 1,6%.

Với kết quả ước tính trên thì trong 7 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt gần 233,52 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 115,22 tỷ USD, tăng 18,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 118,3 tỷ USD, tăng 17,7%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2017 ước tính thâm hụt 300 triệu USD. Qua đó, nâng mức nhập siêu của Việt Nam đến hết tháng 7 năm 2017 lên gần 3,08 tỷ USD, bằng 2,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

Điện thoại các loại & linh kiện: Ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2017  là 3,1 tỷ USD, giảm 4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 22,6 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: Ước tính trong tháng 7/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,45 tỷ USD, tăng 3,2% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong 7 tháng/2017 lên 14,2 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2017 ước tính đạt 2,05 tỷ USD, tương đương với mức kim ngạch của tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2017 ước tính là 13,61 tỷ USD, tăng 43,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng giày dép: Trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2017 ước tính đạt 1,35 tỷ USD, giảm 3,1% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2017 lên gần 8,4 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: Trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2017 ước tính đạt 1 tỷ USD, giảm 2,7% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2017 ước tính là 6,93 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2017 ước tính là 600 triệu USD, giảm 5,2% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2017 lên 4,26 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng thủy sản: Ước tính trong tháng 7/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 750 triệu USD, tăng 1,3% so với tháng trước. Qua đó, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản 7 tháng/2017 lên 4,34 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Phương tiện vận tải và phụ tùng: Trị giá xuất khẩu trong tháng 7/2017 ước tính là 650 triệu USD, tăng 9,1% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2017 lên 4,02 tỷ USD, tăng 20% so với 7 tháng/2016.

Cà phê: Xuất khẩu trong tháng 7/2017 ước tính là 110 nghìn tấn, giảm 10% so với tháng trước và trị giá là 250 triệu USD, giảm 9,3%. Lượng xuất khẩu cà phê trong 7 tháng/2017 ước đạt 941 nghìn tấn với trị giá là 2,13 tỷ USD, giảm 16% về lượng nhưng tăng 8,3% về trị giá so với 7 tháng/2016.

Dầu thô: Xuất khẩu trong tháng 7/2017 ước tính đạt 780 nghìn tấn, giảm 19,4% so với tháng trước và trị giá là 276 triệu USD, giảm 18,8%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 7 tháng/2017 ước đạt 4,61 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,8 tỷ USD, tăng 12,3% về lượng và tăng 37,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu  

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: Uớc tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2017 là 2,9 tỷ USD, tăng 0,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2017, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 19,2 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: Uớc tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2017 là 3,1 tỷ USD, giảm 7,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2017, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 21,37 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Vải các loại: Ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 7/2017 là 1,02 tỷ USD, tăng 0,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2017, nhập khẩu vải các loại đạt gần 6,51 tỷ USD, tăng 9,2% so với 7 tháng/2016.

Điện thoại các loại và linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 6/2017 là 1,1 tỷ USD, giảm nhẹ 2,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2017, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 7,34 tỷ USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại: Ước tính trong tháng 7/2017 nhập khẩu 1,05 triệu tấn, giảm 3,9% và trị giá là 622 triệu USD, giảm 4,2% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 7 tháng/2017 ước đạt gần 9 triệu tấn, giảm 18,6% và trị giá là 5,24 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu: Ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 7/2017 là 450 nghìn tấn, trị giá là 637 triệu USD, tăng 7,7% về lượng và tăng 2,8% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2017, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 2,8 triệu tấn, trị giá là 4,14 tỷ USD tăng 15,2% về lượng và tăng 24,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2017 là 500 triệu USD, tăng 5,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2017, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 3,23 tỷ USD, tăng 10,5% so với 7 tháng/2016.

Xăng dầu các loại: Nhập khẩu trong tháng 7/2017 ước tính là 1,1 triệu tấn, giảm 19,8% so với tháng trước và trị giá là 536 triệu USD, giảm 16,7%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 7 tháng/2017 ước đạt gần 7,51 triệu tấn, trị giá ước đạt 3,86 tỷ USD, tăng 4% về lượng và tăng 32,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường khác: Ước tính trong tháng 7/2017 là 140 nghìn tấn, tăng 6,7% và trị giá là 508 triệu USD, tăng 11,2% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 7 tháng/2017 ước đạt 905 nghìn tấn, giảm 13,4% và tổng kim ngạch ước đạt 3,14 tỷ USD, tăng 20% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Hóa chất: Nhập khẩu hóa chất trong tháng 6/2017 ước tính là 340 triệu USD, giảm 0,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2017, nhập khẩu mặt hàng này là 2,3 tỷ USD, tăng 32,6% so với 7 tháng/2016.

Chí Tín

 

Nguồn: Báo Đầu Tư

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here