Máy móc cũ giá 4 tỷ, HKB định giá lại thành 28 tỷ với đi góp vốn

Báo cáo tài chính quý II/2017 của Doanh nghiệp Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HNX: HKB) cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, HKB đạt doanh thu hơn 103 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2017, giảm gần 70% so cộng kỳ, lỗ ròng 18 tỷ đồng. Duyên do dẫn đến thua lỗ to trong quý II/2016 được HKB cho là do doanh thu giảm mạnh vì mặt hàng marketing chính là hồ tiêu giảm giá mạnh từ 180.000 dồng/kg xuống còn 85.000 đồng/kg.

Mang tình hình kinh doanh thua lỗ, HKB chỉ còn đúng 1 tỷ đồng bạc mặt và ko còn đồng nào trong account tiền gởi nhà băng.

Chưa hết, tại BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2017 vừa được ban bố của Đơn vị này, doanh nghiệp Kiểm toán đã đưa rộng rãi tình tiết phải lưu ý có thể làm đổi thay giữa số liệu trên báo cáo tài chính và số liệu thực tế.

Đáng chú ý, Kiểm toán viên đã nêu một sự kiện hơi bất thường sở hữu khoản đầu tư tài chính dài hạn của HKB. Ấy là vào ngày 11/03/2017, HKB và Cộng tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Cường ký giao kèo góp vốn bằng của cải là “dây chuyền đánh bóng gạo xuất khẩu”. Nguyên giá của cải trên sổ kế toán là 4.4 tỷ đồng, hao mòn lũy kế tại 31/03/2017 hơn 414 triệu đồng, giá trị còn lại sắp 4 tỷ đồng.

Ngoại giả, hai bên đã hợp nhất định giá lại của cải góp vốn là 28 tỷ đồng, chênh lệch giữa giá trị định giá với giá trị còn lại là hơn 24 tỷ đồng và được HKB ghi nhận vào thu nhập khác. Nhờ khoản thu nhập khác này, HKB đã giảm số lỗ thuần hơn 40 tỷ đồng trong nửa đầu năm xuống mức lỗ ròng 18 tỷ đồng.

Theo Kiểm toán viên, cơ sở để 2 bên xác định giao thiệp góp vốn thành công là: 1 biên bản bàn giao tài sản đã được HTX Tân Cường ký nhận; Biên bản xác định giá trị tài sản góp vốn ngày 15/03/2017 có các thành phần tham gia định giá là đại diện của 2 bên. Giá trị của cải được những thành viên định giá lại là 28 tỷ đồng.

Đối với những khoản buộc phải thu, Kiểm toán viên lưu ý rằng, trong tổng số công nợ nên thu ngắn hạn của HKB thì có hơn 24,3 tỷ đồng là nợ quá hạn thanh toán (chiếm tỷ lệ 27.8%). Đơn vị hiện đã trích lập ngừa bắt buộc thu khó đòi sắp 3.3 tỷ đồng. Song, HKB chưa thực hiện theo dõi phân tách tuổi nợ để trích lập ngừa cho thích hợp. Kiểm toán viên cho biết, bằng các thủ tục soát xét bổ sung vẫn không giúp kiểm toán thu thập được chứng cớ cấp thiết để kiểm tra tuổi nợ, khiến cho cơ sở xác định giá trị cần trích lập ngừa theo quy định.

Trong khi đấy, hàng tồn kho của HKB cũng chưa được trích lập dự phòng đúng. Kiểm toán cho biết, tại 30/06/2017, HKB mang giá trị nguyên nguyên liệu hạt tiêu tồn kho trên sổ kế toán là 127 tấn, tương ứng số tiền hơn 19 tỷ đồng (đơn giá bình quân 151.063 đồng/kg). Trong lúc đấy, giá hạt tiêu tham khảo trên thị trường tại thời điểm 30/06 ghi nhận mức cao nhất là 78.000 đồng/kg.

Kiểm toán cho rằng, ước lượng giá trị thuần của nguyên vật liệu hạt tiêu tồn kho mang thể thực hiện thấp hơn nhiều so mang giá trị ghi sổ đang đề đạt trên báo cáo tài chính của đơn vị tại ngày 30/06/2017.

Mặt hàng tiêu là sản phẩm đặc thù đối sở hữu thị trường trong nước và xuất khẩu, giá thị trường biến động thường xuyên và chịu ảnh hưởng nhiều nguyên tố nội địa và quốc tế. Do đấy, HKB chưa trích lập đề phòng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm lập BCTC giữa niên độ cho kỳ hoạt động 6 tháng đầu năm 2017. Việc trích lập có thể được HKB xem xét thực hiện tại BCTC năm tài chính kết thúc 31/12/2017.

Còn nếu tính theo tầm giá 78.000 đồng/kg tại ngày 30/6, giá trị tồn kho của HKB sẽ chỉ vào khoảng gần 10 tỷ đồng, giảm gần ½ so sở hữu con số ghi sổ. Khả quan hơn một chút, giá tiêu đã có sự bình phục lên mức xấp xỉ 90.000 đồng/kg ở thời khắc ngày nay, tương đương với giá trị tồn kho khoảng 11,4 tỷ đồng.


Biến động giá cổ phiếu HKB từ khi niêm yết

Biến động giá cổ phiếu HKB từ khi niêm yết

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here