PVN đã thành lập “hụt” ngân hàng Hồng Việt như thế nào?

Một Ban trù bị có mặt trên thị trường ngân hàng đã được ra đời do Nguyễn Xuân Sơn, Tổng giám đốc Tổ chức Tài chính dầu khí (PVFC) thời điểm ấy khiến Trưởng ban. Hàng loạt cổ đông tham gia góp vốn để có mặt trên thị trường ngân hàng bao gồm cán bộ công viên chức của PVN.

Ngoại giả, đến tháng 7 năm 2008 sau thời khắc những ngân hàng mới mọc lên như nấm sau mưa, NHNN tạm bợ giới hạn coi xét yêu cầu cấp giấy phép của ban trù bị ra đời các ngân hàng thương nghiệp cổ phần theo chỉ đạo của Chính phủ. Dù rằng đã được chuẩn y về mặt nguyên tắc, song “Ngân hàng Hồng Việt” chẳng thể ra đời do Chính phủ đề xuất cổ đông to là PVN cần rút vốn đầu tư.

Ngân hàng Hồng Việt chết yểu, PVN và cổ đông của Hồng Việt chuyển hướng sang OceanBank.

Nhà băng Hồng Việt chết yểu, PVN và cổ đông của Hồng Việt chuyển hướng sang OceanBank.

Ko lập được nhà băng riêng, cuối năm 2008, PVN ký thỏa thuận và trở nên cả đông, đối tác chiến lược, góp 20% vốn điều lệ vào OceanBank. Theo thỏa thuận giữa PVN và OceanBank, PVN sẽ tham dự góp 20% vốn điều lệ và cổ đông là cán bộ công nhân viên của PVN đã tham gia góp vốn thành lập Ngân hàng TMCP Hồng Việt tham dự góp 10% vốn điều lệ OceanBank trong đợt góp vốn điều lệ năm 200, song song OceanBank tiếp thụ cán bộ công viên chức của Ban trù bị có mặt trên thị trường Nhà băng TMCP Hồng Việt về khiến cho việc tại OceanBank; PVN đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, trong đó 01 thành viên đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên kiêm chức danh TGĐ và 01 nhân sự tham gia Ban Kiểm soát; OceanBank bằng lòng tiếp thu cơ sở vật chất, trang bị đã được Ban trù bị thành lập Nhà băng TMCP Hồng Việt đã đầu tư, sắm chọn.

PVN đã giới thiệu và cử Nguyễn Xuân Sơn làm thành viên HĐQT, kiêm TGĐ OceanBank. Từ ngày 01/01/2009 tới ngày 15/11/2010, Nguyễn Xuân Sơn được HĐQT OceanBank bổ nhiệm giữ chức phận TGĐ OceanBank.

Việc góp vốn của PVN vào OceanBank được thực hiện thành 3 đợt, cụ thể: Đợt một, ngày 31/12/2008 trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ của OceanBank từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Trong đó PVN góp 400 tỷ đồng nắm giữ 20% vốn điều lệ và cán bộ công nhân viên của PVN góp 200 tỷ đồng nắm giữ 10% vốn điều lệ của OceanBank. Đợt 2, góp 300 tỷ đồng ngày 27/10/2010 để tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng, đồng thời đảm bảo tỷ lệ với 20% vốn điều lệ. Đợt 3 góp 100 tỷ đồng ngày 17/5/2011 để nâng cao vốn điều lệ OceanBank lên 4.000 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, tổng số tiền góp vốn theo các đợt nêu trên của PVN tại OceanBank là 800 tỷ đồng, bằng 20% vốn điều lệ OceanBank, số tiền này với nguồn cội được hình thành từ kết quả sản xuất buôn bán. Bây chừ, OceanBank được Nhà băng Quốc gia mua 0 đồng, song song PVN chấm dứt tư cách cổ đông và mọi các quyền, trách nhiệm của cổ đông tại OceanBank dẫn đến PVN buộc phải ghi nhận một khoản lỗ tương đương 800 tỷ đồng.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here