Quý 2 lãi gần 13 tỷ đồng cao gấp 3,5 lần cùng kỳ

image

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (mã CK: ASP) đã công bố KQKD quý 2 và nửa đầu năm 2017 khả quan so với khoản thua lỗ cùng kỳ năm trước.

Theo đó, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt gần 396 tỷ đồng tăng 24% so với cùng kỳ, tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm xuống còn 75% trong khi cùng kỳ là 81,5% nên lợi nhuận gộp đạt 98,3 tỷ đồng tăng 65,4% so với quý 2/2016.

Trong kỳ mặc dù các khoản chi phí đều tăng cao, chi phí tài chính tăng 73,3%, chi phí bán hàng tăng 51%, chi phí QLDN tăng 54% nhưng nhờ lãi gộp tăng mạnh cộng với gần 5 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác và 6,2 tỷ đồng lãi từ hoạt động liên doanh liên kết nên ASP lãi ròng công ty mẹ đạt 12,7 tỷ đồng cao gấp 3,5 lần cùng kỳ 2016.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần đạt 848,4 tỷ đồng tăng 28% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 19 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ ròng 4,67 tỷ đồng.

Năm 2017, ASP đặt mục tiêu doanh thu 1.755 tỷ đồng và 40 tỷ đồng LNST, theo đó kết thúc nửa đầu năm công ty đã hoàn thành được 48% kế hoạch doanh thu và 47,5% kế hoạch LNST.

BCTC quý 2/2017_ASP

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here