Quý 2 lãi ròng 199 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017 với các chỉ tiêu chính đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2016.

Trong quý 2, HBC đạt 3.728 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 1.300 tỷ (53%) so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp tăng 62%, từ 263 tỷ lên 425 tỷ đồng, qua đó biên lợi nhuận gộp tăng từ 10,8% lên 11,4%.

Trừ đi các chi phí, HBC đạt 255 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế – gấp đôi cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 199 tỷ đồng, tăng 129%. Đây là quý có lợi nhuận cao thứ 2 trong lịch sử của HBC, chỉ sau quý 4/2016, đạt 253 tỷ LNST. Với các doanh nghiệp xây lắp, thông thường doanh thu – lợi nhuận tập trung chủ yếu vào quý cuối năm.

Luỹ kế 6 tháng, HBC đạt 6.761 tỷ đồng doanh thu, tăng 2.700 tỷ (66%) so với nửa đầu năm 2016.

Lợi nhuận sau thuế tăng 178%, từ 137 tỷ lên 380 tỷ đồng.

Năm 2017, HBC đặt mục tiêu 16.000 tỷ doanh thu và 828 tỷ LNST. Như vậy sau 6 tháng, công ty hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch lợi nhuận.

Báo cáo tài chính

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here