Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 giảm mạnh

image

Cụ thể, trong tháng 9/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.610 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 80.566 tỷ đồng, giảm 30,6% về số doanh nghiệp và giảm 38,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 9 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 11,7% so với tháng trước.

Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do tháng 9 trùng với tháng 7 âm lịch, doanh nghiệp quan niệm là tháng không may mắn nên có tâm lý kiêng đăng ký thành lập.

Tính chung 9 tháng năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 115.067 doanh nghiệp, trong đó có 93.967 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 15,4% so với cùng kỳ) và 21.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 2,9% so với cùng kỳ).

Nguồn: Báo Đầu Tư

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here