Tổng CTCP Phong Phú đạt 137 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng đầu năm, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 của Tổng CTCP Phong Phú (PPH) vừa công bố cho thấy, kết quả kinh doanh quý II giảm ½ so với cùng kỳ năm trước, hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý II, mặc dù doanh thu chỉ giảm chưa đến 5% nhưng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm hơn ½ so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do giá vốn và hầu hết các chi phí đều tăng, bên cạnh đó đóng góp từ các công ty liên doanh liên kết giảm cùng với việc ghi nhận khoản lỗ khác gần 2 tỷ đồng so với mức lãi 7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Phong Phú đạt tổng doanh thu 1.392 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ bán các thành phẩm giảm 120 tỷ đồng xuống còn 1.051 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 10 tỷ đồng do giảm mức cổ tức được chia. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 138 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.


KQKD tóm tắt quý II (nguồn: BCTC PPH)

KQKD tóm tắt quý II (nguồn: BCTC PPH)

Tổng tài sản quý tính đến 30/6/2017 đạt 5.057 tỷ đồng, tăng 205 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Tron gdo91, chi phí dở dang dài hạn tăng hơn 160 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính vào các công ty liên doanh liên kết cũng tăng hơn 65 tỷ đồng lên mức 661 tỷ đồng. Dù vậy, các khoản tiền và tiền gởi ngắn hạn sụt giảm 38 tỷ đồng so với hồi đầu năm xuống còn 55 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nợ vay ngắn và dài hạn cũng tăng khoảng 300 tỷ đồng lên gần chạm mức 3.000 tỷ đồng.

Được biết, Phong Phú đạt 272 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 33.33% so với kế hoạch đặt ra, tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông là 18% trên mệnh giá.

BCTC hợp nhất quý II/2017

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here