Vinaconex (VCG) đạt 276 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng đầu năm, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính quý II/2017 của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex (HNX: VCG) cho thấy, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty tiếp tục có sự cải thiện về mặt hiệu quả.

Doanh thu của VCG quý II đạt mức 2.034 tỷ đồng, tăng trưởng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, các đơn vị liên doanh liên kết cũng có mức tăng mạnh so với cùng kỳ đã góp phần giúp VCG đạt tổng lợi nhuận trước thuế 226 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ VCG cũng tăng 41% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 162 tỷ đồng.


KQKD tóm tắt 6 tháng đầu năm (nguồn: BCTC hợp nhất Vinaconex)

KQKD tóm tắt 6 tháng đầu năm (nguồn: BCTC hợp nhất Vinaconex)

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, VCG đạt 4.440 tỷ đồng doanh thu và 276 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, tương ứng với mức tăng trưởng 37% và 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng tài sản của Vinaconex tính đến 30/6/2017 đạt mức 22.364 tỷ đồng, giảm hơn 450 tỷ so với hồi đầu năm. Nợ phải trả của Công ty cũng giảm tương ứng xuống còn 14.745 tỷ đồng. Trong đó tổng nợ vay ngắn và hạn là 4.590 tỷ đồng.

Nguồn: CafeF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here