Handico thoái vốn tại CTCP Đầu tư Bất động sản Hà Nội

Ngày 6/11 tới đây, tại Sở giao dịch chứng khoán Hà nội thất (HNX), Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) sẽ bán đấu giá phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội.

Tổng số cổ phần mà Hadinco thoái vốn là 11,6 triệu cổ phần
Tổng số cổ phần mà Hadinco thoái vốn là 11,6 triệu cổ phần

Số cổ phần có trị giá theo mệnh giá vốn góp là 11,6 tỷ đồng (11,6 triệu cổ phần), tương đương 10% vốn điều lệ với mức giá khởi điểm 19.900 đồng/cổ phần.

Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà nội thất tiền thân là Công ty xây dựng thanh niên Hà Nội do Thành đoàn Hà nội quản lý.

Năm 2003, công ty được chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà nội thất và đổi tên thành Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 25.

Năm 2007, công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà nội thất với quy mô vốn là 54 tỷ đồng.

Hiện nay, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà nội thất có số vốn điều lệ là 116 tỷ đồng, với 83,32% vốn cổ phần do nhà đầu tư cá nhân nắm giữ.

16,68% vốn cổ phần của công ty này hiện do tổ chức nắm giữ, trong đó Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà nội thất nắm giữ 10%.

Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà nội thất hiện đang quản lý 9 xí nghiệp xây dựng và 1 trung tâm thương mại dịch vụ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây lắp và đầu tư dự án bất động sản.

Tổng tài sản năm 2016 của công ty là 515 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 8,3 tỷ đồng.

Một số dự án bất động sản tiêu biểu của công ty gồm: Tổ hợp văn phòng và nhà ở cao tầng C’land Tower (Xã Đàn, Hà nội thất); Tổ hợp thương mại và nhà ở cao tầng CT3 (Lê Đức Thọ, Hà Nội); nhiều gói thầu thi công xây lắp các công trình công cộng, giao thông và cơ sở hạ tầng khác.

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2015 – 2016:

Đơn vị: Tỷ đồng

 

Chỉ tiêu

 

 

Năm 2015

 

 

Năm 2016

 

 

% tăng giảm

 

 

6T/2017

 

 

Tổng giá trị tài sản

 

 

589

 

 

515

 

 

-12

 

 

536

 

 

Doanh thu thuần

 

 

231

 

 

294

 

 

27

 

 

22

 

 

Lợi nhuận sau thuế

 

 

9,8

 

 

8,3

 

 

-14

 

 

1

 

 

Cổ tức (%)

 

 

10%

 

 

10%

 

 

 

 

 

Nguồn: BCTC năm 2016 đã kiểm toán và BCTC soát xét 6T/2017 của CTCP Đầu tư Bất động sản Hà nội thất

 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017:

Đơn vị: Tỷ đồng

 

Chỉ tiêu

 

 

Năm 2017

 

 

Doanh thu thuần

 

 

311

 

 

Lợi nhuận sau thuế

 

 

9,3

 

 

Cổ tức (%)

 

 

10

 

Nguồn: CTCP Đầu tư Bất động sản Hà nội thất

Đọc thêm: https://sieuthidienco.com/

Báo Đầu Tư

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here