Doanh nhân

Doanh nhân Việt Nam – Hồ sơ doanh nhân Viêt, con đường khởi nghiệp của doanh nhân và những bài học hay, ý nghĩa