bui-thanh-nhon

Trên sổ sách của Novaland, gia đình ông Bùi Thành Nhơn vẫn đang sở hữu phần lớn cổ phần tại Novaland. Trong đó, CTCP Nova Group (21,15%), ông Bùi Thành Nhơn (20,37%; gần 191 triệu cp), CTCP Diamond Properties (11,3%).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *