thai-huong

Ban Giám khảo bao gồm hơn 150 chuyên gia tài chính hàng đầu thế giới, được phân công vào các ban xét duyệt dựa vào ngành nghề, chức năng và chuyên môn. Dựa trên các hồ sơ ứng tuyển có điểm trung bình cộng từ 7,25/10, người có điểm trung bình cộng cao nhất sẽ giành chiến thắng với Cúp Vàng Stevie.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *