FIT Group dự kiến chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%

06/04/2021 16:01

Mặc dù năm 2020 chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid – 19 những Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT Group) vẫn làm ăn có lãi và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021 phương án chia cổ tức năm 2020

Cụ thể, FIT Group sẽ trình ĐHĐCĐ chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%.

Cũng theo nguồn tài liệu trình ĐHĐCĐ của FIT Group, tại Đại hội 2021 FIT Group cũng trình ĐHĐCĐ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 với nhiều con số đột phá như: Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh đạt trên 1.300 tỷ đồng tăng trên 12%; tổng lợi nhuận trước thuế trên 212 tỷ đồng tăng gần 50% so với năm 2020.

Ánh Dương

Theo Nhịp sống kinh tế

Bạn đang đọc bài viết "FIT Group dự kiến chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)