Gelex giảm nắm giữ 4.100 tỷ đồng trái phiếu, lỗ ròng kinh doanh chứng khoán 114 tỷ đồng

01/08/2022 00:08

Trong quý II, Gelex đã ghi nhận khoản lỗ ròng 114 tỷ đồng từ kinh doanh chứng khoán, lỗ ròng chênh lệch tỷ giá là gần 90 tỷ đồng.

Tập đoàn Gelex ( HoSE: GEX ) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần 9.096 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán giảm 3,3% còn 7.078 tỷ đồng giúp biên lãi gộp tăng từ 15,8% lên 22%. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh của Gelex đạt 1.990 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 26% so với cùng kỳ năm trước còn 391 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 13 tỷ đồng, giảm 96,2% so với quý II/2021. Đây là mức lãi ròng thấp nhất kể từ khi công ty công bố báo cáo tài chính theo quý vào năm 2015.

EPS giảm từ 529 đồng còn 15 đồng do trong quý IV đơn vị này đã phát hành thêm hơn 70,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Theo thuyết minh của Gelex, một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận ròng công ty giảm là do doanh thu tài chính giảm 53% còn chi phí tài chính đã tăng gần 97% lên 833,2 tỷ đồng. Trong đó, công ty đã ghi nhận khoản lỗ ròng 114 tỷ đồng từ kinh doanh chứng khoán, lỗ ròng chênh lệch tỷ giá là gần 90 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 27,1% và 11,9%.

Gelex giảm nắm giữ 4.100 tỷ đồng trái phiếu, lỗ ròng kinh doanh chứng khoán 114 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đơn vị: tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Gelex ghi nhận doanh thu thuần 17.714 tỷ đồng, tăng 35,1% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 400 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ nhưng lãi ròng giảm 53% còn 281,2 tỷ đồng. Khoản lỗ ròng từ kinh doanh chứng khoán của công ty là 15 tỷ đồng, lỗ ròng chênh lệch tỷ giá là 85 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu doanh thu 6 tháng, mảng thiết bị điện đóng góp 8.896 tỷ đồng doanh thu, chiếm tỷ trọng 49% tổng doanh thu thuần Tập đoàn, vật liệu xây dựng đóng góp 4.503 tỷ đồng, chiếm 25%, bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp đóng góp 3.381 tỷ đồng, chiếm 20%, sản xuất kinh doanh điện nước đóng góp 784 tỷ đồng, chiếm 4,5% và doanh thu khác 110 tỷ đồng.

Gelex giảm nắm giữ 4.100 tỷ đồng trái phiếu, lỗ ròng kinh doanh chứng khoán 114 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC HAGL. Đơn vị: Tỷ đồng.


Năm 2022, công ty đã lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu 36.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.618 tỷ đồng, tăng lần lượt 26% và 27% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng, Gelex đã hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu và 57% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho cả năm.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp này đạt 55.617 tỷ đồng, giảm 9,1% so với số đầu năm. Trong đó, giảm chủ yếu là khoản mục chứng khoán kinh doanh trong đầu tư tài chính ngắn hạn, từ 7.054 tỷ đồng xuống 2.935 tỷ đồng, chủ yếu là do giảm lượng trái phiếu từ 6.324 tỷ đồng xuống gần 2.201 tỷ đồng. Giá trị khoản đầu tư cổ phiếu là 735 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với đầu năm nhưng trích lập dự phòng 107 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính ở mức 19.360 tỷ đồng, giảm 12,5% so với đầu năm, trong đó 58,2% là nợ dài hạn. Dư nợ trái phiếu là 4.350 tỷ đồng, dư nợ ngân hàng là 13.556 tỷ đồng. Trong kỳ, nợ vay trái phiếu giảm từ 5.866 tỷ đồng xuống 3.495 tỷ đồng nhờ giúp nợ vay dài hạn giảm từ 13.750 tỷ đồng xuống 11.268 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 21.455 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Gelex giảm nắm giữ 4.100 tỷ đồng trái phiếu, lỗ ròng kinh doanh chứng khoán 114 tỷ đồng" tại chuyên mục Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)