Haxaco (HAX) đặt lợi nhuận đi ngang năm 2023, đề xuất chia cổ tức năm 2022 tổng tỷ lệ 30%

01/04/2023 12:30

Doanh nghiệp này dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ 30%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 25% bằng cổ phiếu.

Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco - mã: HAX) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, dự kiến diễn ra tại TP HCM vào ngày 22/4.

Năm 2023, Haxaco đặt kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ là 310 tỷ đồng, gần như đi ngang so với thực hiện năm 2022. 

Về kế hoạch đầu tư, HAX sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề: Thương thảo với đối tác, thực hiện các công việc có liên quan để đảm bảo việc mở rộng hoạt động kinh doanh; tìm kiếm, lựa chon và quyết định đầu tư mở thêm Đại lý kinh doanh Mercedes-Benz mới; tìm kiếm, lựa chọn và quyết định đối tác/nhà đầu tư chiến lược đảm bảo sự phát triểu lâu dài cho Công ty.

Bên cạnh đó, HAX cũng lên kế hoạch tìm kiếm và đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các công ty có tiềm năng hoạt động cùng ngành nghề trên thị trường để phát triển kinh doanh; đồng thời phát triển dự án mới và mở rộng phạm vi, đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh ô tô tại thị trường Việt Nam.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Với hơn 71,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Haxaco dự chi 35,9 tỷ đồng để trả cổ tức.

Công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% Công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%

Bên cạnh đó, công ty sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%, tương ứng với việc phát hành hơn 17,9 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, điều đó có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu cũ sẽ nhận về 10 cổ phiếu mới. Thời gian phát hành sẽ do Hội đồng quản trị lựa chọn để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Ngoài ra, HAX cũng sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người động (ESOP).

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành 3,5 triệu cổ phiếu ESOP. Trong đó, phát hành cổ phiếu thưởng không thu tiền cho ban điều hành và cán bộ quản lý là 2,1 triệu cổ phiếu và phát hành cho cán bộ công nhân viên là 1,4 triệu cổ phiếu.

Giá bán dự kiến cho cán bộ công nhân viên là 10.000 đồng/đơn vị. Toàn bộ số tiền 14 tỷ đồng dự thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Dự kiến sau khi hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành ESOP, vốn điều lệ của HAX sẽ tăng thêm gần 215 tỷ đồng, lên mức hơn 934 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Haxaco (HAX) đặt lợi nhuận đi ngang năm 2023, đề xuất chia cổ tức năm 2022 tổng tỷ lệ 30%" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)