Hoá chất Đức Giang (DGC) lãi trên nghìn tỷ quý thứ 5 liên tiếp

20/01/2023 20:01

Lợi nhuận sau thuế của DGC quý IV/2022 đạt 1.123 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Dù kết quả giảm sút nhưng quý IV/2022 là quý thứ 5 liên tiếp "ông lớn" ngành hóa chất có lãi trên ngàn tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã CK: DGC) ghi nhận 3.112 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 10% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh gấp 3 lần lên gần 198 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá. Song, chi phí như tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều tăng so với kỳ trước.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của DGC đạt 1.123 tỷ đồng, giảm 20% so với quý IV/2021.Dù kết quả giảm sút nhưng quý IV/2022 là quý thứ 5 liên tiếp "ông lớn" ngành hóa chất có lãi trên ngàn tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý IV/2022 của DGC Kết quả kinh doanh quý IV/2022 của DGC

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu của DGC đạt 14.444 tỷ đồng tăng 51%; lợi nhuận sau thuế khoảng 6.040 tỷ đồng gấp 2,4 lần so với năm 2021.

Với kết quả này, Công ty đã vượt kế hoạch cả năm đề ra tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, lần lượt hơn 19% doanh thu và gần 73% lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 13.316 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với đầu năm; phần lớn là tài sản ngắn hạn (10.900 tỷ đồng, tăng 81%). Trong đó, tiền mặt nắm giữ và các khoản tương đương lên tới 1.400 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần đầu năm.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn cũng gấp hơn 2 lần đầu kỳ, lên 7.5 ngàn tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn đạt 916 tỷ đồng, tăng 17%. Hàng tồn kho của công ty giảm 34% so với đầu năm xuống 918 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm và nguyên vật liệu.

Cuối quý IV/2022, tổng nợ vay của DGC khoảng 468 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 10.835 tỷ đồng bao gồm 5.084 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Bạn đang đọc bài viết "Hoá chất Đức Giang (DGC) lãi trên nghìn tỷ quý thứ 5 liên tiếp" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)