Hụt thu từ liên doanh liên kết, Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã HHS) báo lãi quý II/2021 giảm 55%

01/08/2021 16:07

Theo giải trình từ phía HHS, nguyên nhân lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết giảm đến 60% xuống 34 tỷ đồng là do chưa tới kỳ bàn giao dự án và sản phẩm bất động sản.

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã CK: HHS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần tăng 14% so với cùng kỳ, đạt 150 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 5% lên 12% tương ứng lợi nhuận gộp 18 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 83% xuống còn 6 tỷ đồng chủ yếu do giảm lãi từ tiền gửi, tiền cho vay. Bên cạnh đó, công ty cũng hụt thu phần lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết (giảm 60%) còn 34 tỷ đồng do chưa tới kỳ bàn giao dự án và sản phẩm bất động sản.

Sau khi trừ các chi phí, HHS lãi ròng 53 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 52,3 tỷ đồng. Công ty cho biết đã thực hiện chương trình hỗ trợ giá bán cho khách hàng có thể mua xe với giá ưu đãi trong mùa dịch Covid-19.

Lũy kế 6 tháng đầu, HHS ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 288 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 116 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 109 tỷ đồng, giảm 41,6% so với nửa đầu năm ngoái. Với kết quả này, HHS đã thực hiện được 58% kế hoạch doanh thu và 55% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của HHS đã tăng gần 100 tỷ đồng so với đầu năm lên 4.023 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết cuối quý II chiếm tỷ trong lớn nhất tới 75% tổng tài sản, đạt gần 3.115 tỷ đồng. Tiền, tương đương tiền, và tiền gửi đạt 375 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu kỳ.

Công ty không có nợ vay tài chính. Vốn chủ sở hữu thời điểm 30/6 đạt gần 3.820 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy được 837 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Hụt thu từ liên doanh liên kết, Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã HHS) báo lãi quý II/2021 giảm 55%" tại chuyên mục Tin tức. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0977.027.925hoặc gửi về địa chỉ email (mr.tranchitinh@gmail.com)